Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Walne Zebranie Sprawozdawcze 2011 rok

Walne Zebrania

W dniu 16 kwietnia 2011 roku w świetlicy ROD im. Staszica odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze. Z uwagi na małą frekwencję, obrady Walnego Zebrania Sprawozdawczego rozpoczęły się w drugim terminie o godzinie 16.00

Dokumenty Walnego Zebrania 2011 roku
____________________________________________________________

Uchwały zatwierdzone przez Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD im. Staszica w Katowicach

w dniu 16. 04. 2011 r.


Uchwała Nr 1

Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2010 r.


Uchwała nr 2

W Sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu ROD za 2010 r


Uchwała nr 3

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2010 r..


Uchwała nr 4

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rozjemczej ROD za 2010 r.


Uchwała nr 5

W sprawie opłaty na rzecz ogrodu w 2011 r.


Uchwała nr 6

W sprawie wysokości opłaty energetycznej.


Uchwała nr 7

W sprawie ilości godzin pracy na rzecz ogrodu świadczonej przez Członka Związku w ROD im Staszica na 2011 rok.


Uchwała nr 8

W sprawie realizacji zadania remontowego w ogrodzie w 2011 roku.


Uchwała nr 9

W sprawie Planu Pracy na 2011 rok.


Uchwała nr 10

W sprawie Preliminarza Finansowego na 2011 rok.


Uchwała nr 11

W sprawie przeksięgowania nadwyżki finansowej wynikającej z Rachunku Wyników ROD za 2010 r.


Uchwała nr 12

W sprawie opłaty za wodę w 2011 roku


Uchwała nr 13

W sprawie ustalenia limitu kilometrów dla Członków Zarządu i wykorzystania w tym celu prywatnego auta.


Przewodniczący Walnego Zebrania Sprawozdawczego
Andrzej Szczypa

zdjęcia: Z. Balcerzak

Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego