Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Walne Zebranie Sprawozdawcze 2012 rok

Walne Zebrania

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

W dniu 21 kwietnia 2012 roku w świetlicy ROD im. Staszica odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze. Z uwagi na małą frekwencję, obrady Walnego Zebrania Sprawozdawczego rozpoczęły się w drugim terminie o godzinie 15.30 zgodnie z zapisem § 28 ust. 2 Regulaminu ROD.

Prezes Zarządu ROD zaproponował, aby czas oczekiwania na rozpoczęcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD w drugim terminie wykorzystać na rozmowę i zadanie pytań dotyczących ogrodu i planów rozwoju ogrodu.
Przedstawił aktualną sytuację dotyczącą zaskarżonej do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o ROD. Wyjaśnił obecnym zagrożenie, jakie wyniknie w przypadku uznania przez Trybunał Konstytucyjny niezgodności Ustawy z Konstytucją RP oraz poinformował zebranych na sali działkowców o wynikach kontroli ogrodu przez Komisję Lustracyjną.

Walne Zebranie otworzył Prezes Zarządu ROD im. Stszica Józef Łęczycki, witając serdecznie wszystkich przybyłych na zebranie Członków ROD im. Staszica
Zaproponował zebranym powstanie i uczczenie chwilą ciszy zmarłych w ostatnim okresie działkowców.

Na Przewodniczącego Walnego Zebrania jednogłośnie wybrano kol. Andrzeja Szczypa.

Dokumenty Walnego Zebrania

Plan Pracy, Remontów i Inwestycji w 2012 roku
Uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD im. Staszica w Katowicach
Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków ROD im Staszica w Katowicach 2012 rok

zdjęcia: Zygmunt Balcerzak

Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego