Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Walne Zebranie 2010

Walne Zebrania

W dniu 17. 04. 2010 roku w świetlicy ROD im. Staszica odbyło się Walne

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.

Wybrano Zarząd ROD, Komsję Rewizyjną, Komisję Rozjemczą oraz

zatwierdzono niżej wymienine uchwały.

Uchwały zatwierdzone przez Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze
ROD im Staszica w Katowicach w dniu 17.04. 2010 r.


Uchwała Nr 1
Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2009 roku i za okres kadencji lata 2006 - 2010.

Uchwała nr 2
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Zarządu ROD za 2009 r.

Uchwała nr 3
W sprawie przeksięgowania nadwyżki finansowej wynikającej z Rachunku Wyników ROD za 2009 r.

Uchwała nr 4
Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi ROD im Staszica.

Uchwała nr 5
Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD.

Uchwała nr 6
Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rozjemczej ROD.

Uchwała nr 7
W sprawie ustalenia liczby Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej ROD.

Uchwała nr 8
W sprawie wyników wyborów do organów PZD w ROD im Staszica oraz Delegata na Rejonową Konferencje Przedzjazdową.

Uchwała nr 9
Zatwierdzenie Programu na Kadencję 2010 do 2014 roku.

Uchwała nr 10
Zatwierdzenie Planu Pracy na 2010 rok.

Uchwała nr 11
Zatwierdzenie preliminarza finansowego na 2010 rok.

Uchwała nr 12
W sprawie opłaty na rzecz ogrodu w 2010 r.

Uchwała nr 13
W sprawie wysokości opłaty energetycznej.

Uchwała nr 14
W sprawie ilości godzin pracy na rzecz ogrodu świadczonej przez Członka Związku w ROD im Staszica na 2010 rok.

Uchwała nr 15
W sprawie realizacji zadania remontowego w ogrodzie w 2010 roku.

Uchwała nr 16
W sprawie opłaty za wodę w 2010 roku

Uchwała nr 17
W sprawie ustalenia limitu kilometrów dla Członków Zarządu i wykorzystania w tym celu prywatnego auta.

Uchwała nr 18
W sprawie opłaty za wznowienie dostawy energii elektrycznej i wody do działki po odłączeniu z winy użytkownika.

Uchwała nr 19
W sprawie odpłatności za załączenie energii elektrycznej spowodowane wyłączeniem przez użytkownika działki oraz założenie plomby w złączu pomiarowym.


Autor zdjęć Z. Balcerzak

Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego