Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD im. Staszica 2023 rokk

Walne Zebrania

W dniu 21 kwietnia 2023 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków ROD im. Staszica w Katowicach.
Zebranie z uwagi na niską frekwencje w oznaczonej godzinie, odbyło się w drugim terminie.

Zebranie w imieniu Zarządu otworzył Prezes Zarządu Józef Łęczycki.
Przywitał wszystkich przybyłych na zebranie Członków ROD im. Staszica , a w szczególności nowych działkowców Członków PZD.

Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano kol. Andrzeja Szczypa.

Po zatwierdzeniu Porządku Obrad i Regulaminu Walnego Zebrania, wybrano Komisję Mandatową i komisję Uchwał i Wniosków.
Zebrani członkowie Walnego Zebrania po wysłuchaniu sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu ROD, planu pracy na 2023 rok, preliminarzy finansowych na 2023 rok oraz ocen Komisji Rewizyjnej jednogłośnie zatwierdzili uchwały:


Uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Staszica w Katowicach obradującego w dniu 21. 04. 2023 roku.


I. Uchwały dotyczące zatwierdzenia działalności sprawozdawczej za 2022 rok.


Uchwała nr 1
-W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ROD za 2022 rok.

Uchwała nr 2.
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu ROD za 2022 rok.

Uchwała nr 3.
W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej ROD za 2022 rok.

II. Uchwały w sprawie zatwierdzenia opłat ogrodowych na 2023 rok


Uchwała nr 5.
W sprawie wysokości i terminu opłaty ogrodowej na 2023 rok.

Uchwała nr 6.
W sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej – opłata energetyczna w 2023 roku.

Uchwała nr 7.
W sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej - opłata wodna w 2023 roku.

Uchwała nr 8.
W sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty za wywóz śmieci z terenu ROD w 2023 roku.

III. Uchwały dotyczące zatwierdzenia planów pracy i planów finansowych ogrodu na 2023 rok.


Uchwała nr 4
W sprawie realizacji zadania remontowego pn. Budowa pomieszczenia magazynowego oraz partycypacji działkowców.

Uchwała nr 9.
W sprawie Planu pracy, planu remontów w ogrodzie na 2023 rok.

Uchwała nr 10.
W sprawie zatwierdzenia Preliminarzy finansowych na 2023 rok.

Uchwała nr 11.
W sprawie świadczeń pieniężnych i nagród wypłacanych z tytułu pracy społecznej w 2023 roku.

Uchwała nr 12.
W sprawie opłaty za wodę dla działkowców korzystających z wody bez wodomierza w 2023 roku.

Przewodniczący Walnego Zebrania Sprawozdawczego
Andrzej Szczypa

Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego