Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD im. Staszica 2022 rok

Walne Zebrania

W dniu 25 kwietnia 2022 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków ROD im. Staszica w Katowicach.
Zebranie z uwagi na niską frekwencje w oznaczonej godzinie odbyło się w drugim terminie o godzinie 16:30

Walne Zebranie w imieniu Zarządu ROD otworzył Prezes Zarządu kol. Józef Łęczycki.

Przywitał wszystkich przybyłych na zebranie Członków ROD im. Staszica , a w szczególności nowych działkowców, Członków PZD.
Przywitał przedstawiciela Okręgu Śląskiego PZD Pana Jana Kwiatkowakiego – Koordynatora w Okręgu Śl. PZD.

Minutą ciszy uczczono pamięć działkowców którzy odeszli z naszego grona do wieczności.

Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano kol. Andrzeja Szczypa.

Wybrano jednogłośnie 3 osobowe składy Komisji Mandatowej i Komisji Uchwał i Wniosków

Po zatwierdzeniu Porządku Obrad i Regulaminu Walnego Zebrania, wybrano Komisję Mandatową i komisję Uchwał i Wniosków.
Zebrani członkowie Walnego Zebrania po wysłuchaniu sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu ROD, planu pracy na 2022 rok, preliminarzy finansowych na 2022 rok oraz ocen Komisji Rewizyjnej jednogłośnie zatwierdzili uchwały:

Uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Staszica w Katowicach
obradującego w dniu 25. 04. 2022 roku.


I. Uchwały dotyczące zatwierdzenia działalności sprawozdawczej za 2021 rok.

Uchwała nr 1

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ROD za 2021 rok
Uchwała nr 2
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu ROD za 2021 rok
Uchwała nr 3.
W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej ROD za 2021 rok.

II. Uchwały w sprawie zatwierdzenia opłat ogrodowych na 2022 rok

Uchwała nr 4.
W sprawie wysokości i terminu opłaty ogrodowej na 2022 rok.
Uchwała nr 5.
W sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej - opłata energetyczna w 2022 roku.
Uchwała nr 6.
W sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej - opłata wodna w 2022 roku.
Uchwała nr 7.
W sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty za wywóz śmieci z terenu ROD w 2022 roku.

III. Uchwały dotyczące zatwierdzenia planów pracy i planów finansowych ogrodu na 2021 rok.


Uchwała nr 8

W sprawie realizacji zadania remontowego pn. Modernizacja rozdzielnic elektrycznych oraz partycypacji działkowców
Uchwała nr 9.
W sprawie Planu pracy, planu remontów w ogrodzie na 2022 rok.
Uchwała nr 10.
W sprawie zatwierdzenia Preliminarzy finansowych na 2022 rok.
Uchwała nr 11.
W sprawie świadczeń pieniężnych i nagród wypłacanych z tytułu pracy społecznej w 2022 roku.
Uchwała nr 12.
W sprawie opłaty za wodę dla działkowców korzystających z wody bez wodomierza w 2022 roku.


Przewodniczący Walnego Zebrania Sprawozdawczego
Andrzej Szczypa


informacja własna admina strony
zdjęcia Krzysztof Walczyński

Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego