Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD im. Staszica 2021 rok

Walne Zebrania

W dniu 31 sierpnia 2021 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków ROD im. Staszica w Katowicach.
Zebranie z uwagi na niską frekwencje w oznaczonej godzinie odbyło się w drugim terminie.

Czas do rozpoczęcia zebrania został wykorzystany przez zaproszonych przedstawicieli V Komisariatu Policji w Katowicach

 • st. sierżanta Damiana Pelikan
 • st. sierżanta Piotra Szlęk

przeznaczyć na pytania do przedstawicieli Policji i ogólnie rozmowę o stanie bezpieczeństwa na terenie ogrodu.
Zachęcił do zadawania pytań również dotyczących całego osiedla Giszowiec.
Przedstawiciele Policji omówili podając przykłady, w jaki sposób przestępcy wykorzystują wyłudzenia od osób prywatnych środków finansowych. Poinformowali zebranych o sposobach rozpoznawania oszusta.
Goście omówili sposoby powiadamiania Policji o zdarzeniach.
Na zakończenie pogadanki Prezes Zarządu podał przykłady okradania działkowców na działkach w ROD Radość i ROD Baildon w Katowicach.
Poprosił policjantów o częstsze kontrole ogrodu z uwagi na zdarzenia z ostatnich tygodni, jakie miały miejsce w naszym ogrodzie.
Uczestniczący działkowcy z zainteresowaniem wysłuchali pogadanki z Policją

Zebranie rozpoczęto w drugim terminie o godz. 17:00

Zebranie w imieniu Zarządu otworzył Prezes Zarządu Józef Łęczycki.

Przywitał wszystkich przybyłych na zebranie Członków ROD im. Staszica , a w szczególności nowych działkowców Członków PZD.

Przywitał przedstawiciela Okręgu Śląskiego PZD Pana mgr. inż. Artura Olczyka – kierownika działu inwestycji w Okręgu Śl. PZD.

Minutą ciszy uczczono pamięć działkowców którzy odeszli z naszego grona do wieczności.
Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano kol. Andrzeja Szczypa.

Po zatwierdzeniu Porządku Obrad i Regulaminu Walnego Zebrania, wybrano Komisję Mandatową i komisję Uchwał i Wniosków.
Zebrani członkowie Walnego Zebrania po wysłuchaniu sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu ROD, planu pracy oraz ocen Komisji Rewizyjnej jednogłośnie zatwierdzili uchwały:

I. Uchwały dotyczące zatwierdzenia działalności sprawozdawczej za 2019 i 2020 rok.

 • Uchwała nr1. Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2019 roku.
 • Uchwała nr 2. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu ROD za 2019 rok
 • Uchwała nr 3. W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej ROD za 2019 roku
 • Uchwała nr 4. Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2020 roku.
 • Uchwała nr 5 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu ROD za 2020 rok.
 • Uchwała nr 6 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.


II. Uchwały w sprawie zatwierdzenia opłat ogrodowych na 2021 rok

 • Uchwała nr 7. W sprawie wysokości i terminu opłaty ogrodowej na 2021 rok.
 • Uchwała nr 8. W sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej - opłata energetyczna w 2021 roku.
 • Uchwała nr 9. W sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej - opłata wodna w 2021 roku.
 • Uchwała nr 10. W sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty za wywóz śmieci z terenu ROD w 2021 roku.
 • Uchwała nr 11. W sprawie świadczeń pieniężnych i nagród wypłacanych z tytułu pracy społecznej.


III. Uchwały dotyczące zatwierdzenia planów pracy i planów finansowych ogrodu na 2021 rok.

 • Uchwała nr 12. W sprawie Planu pracy, planu remontów w ogrodzie na 2021 rok.
 • Uchwała nr 13. W sprawie zatwierdzenia Preliminarzy finansowych na 2021 rok


Przewodniczący Walnego Zebrania Sprawozdawczego
Andrzej Szczypa

informacja własna admina strony


Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego