Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczego 2012 rok

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Staszica w Katowicach obradującego w dniu 21. 04. 2012 roku


I. Uchwały dotyczące zatwierdzenia działalności sprawozdawczej za 2011 r

Uchwała nr1

Zatwierdzająca Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za 2011 r

Uchwała nr 2

Zatwierdzająca Sprawozdanie Finansowe Ogrodu za 2011 r


Uchwała nr 3

Zatwierdzająca Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Ogrodu za 2011 r


Uchwała nr 4

Zatwierdzająca Sprawozdanie Komisji Rozjemczej Ogrodu za 2011 r


II. Uchwały dotyczące zatwierdzenia planów pracy i planów finansowych ogrodu na 2012 r.


Uchwała nr 5

Zatwierdzająca Plan Pracy i Inwestycji na 2012 r


Uchwała nr 6

Zatwierdzająca Preliminarz Finansowy Ogrodu na 2012 r


III. Uchwały dotyczące opłat za działkę w 2012 r


Uchwała nr 7

Opłata na rzecz ogrodu 0,18 zł od 1 m. kw. powierzchni działki plus opłata stała w kwocie 40 zł od działki.

Uchwała nr 8

Dotycząca wysokości opłaty energetycznej na 2012 r w kwocie 7,80 zł od działki.

Uchwała nr 9

Dotycząca ilości godzin pracy na rzecz ogrodu tj. 8 godzin pracy lub zamiennie ekwiwalentu w kwocie 7,00 zł za 1 godzinę pracy.

Uchwała nr 10

Dotyczy remontu ogrodzenia zewnętrznego ogrodu. Partycypacja finansowa 10 zł od działki oraz praca na rzecz prowadzonego remontu 1 godzina pracy lub zamiennie 7,00 zł za niemożliwość wykonania pracy.


IV. Innych dotyczących ogrodu

Uchwała nr 11

Przeksięgowanie wynikającej z bilansu nadwyżki finansowej ogrodu w kwocie 811,04 zł za 2011 r na fundusz rozwoju ogrodu.


Uchwała nr 12

Dotycząca opłaty za wodę w 2012 r dla użytkowników działek korzystających z wody bez wodomierza lub uniemożliwiających kontrolę wodomierza.


Uchwała nr 13

Dotycząca limitu kilometrów dla członka zarządu lub członka Komisji Statutowych korzystających z prywatnego pojazdu załatwiającego sprawy dotyczące ogrodu.


Uchwała nr 14

Zatwierdzająca treść listu skierowanego do Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego dotyczącego wyrażenia opinii i obrony kwestionowanej przez I Prezesa Sądu Najwyższego obowiązującej Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 8 lipca 2005 r

<<pełna treść listu do Prezydenta RP>>

Przewodniczący Walnego Zebrania Sprawozdawczego
Andrzej Szczypa


Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego