Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Spalanie odpadów

Prawo w ogrodzie

Co można spalać na działce w ogrodzie

Przepis § 136 regulaminu ROD stanowi, iż "dopuszcza się spalanie pochodzących z działki części roślin porażonych przez choroby i szkodniki, jeżeli to nie narusza od rębnych przepisów, a w szczególności przepisów prawa miejscowego. Spalania nie można wykonywać w ciągu dnia w okresie od 1 maja do 30 września".

W świetle przepisów związkowych członkowi Związku zabrania się spalania na terenie ogrodu wszelkich odpadów oraz wypalania traw. Regulamin ROD zezwala na spalanie wyłącznie pochodzących z działki części roślin porażonych przez choroby i szkodniki. Przepis § 136 regulaminu ROD zabrania spalania w ciągu dnia
w okresie od 1 maja do 30 września.
Zezwolenie na spalenie porażonych części roślin uzależnione jest również od prawa miejscowego.

Jeżeli w gminie obowiązuje zakaz spalania, to dotyczy on także rodzinnych ogrodów działkowych.

Uchwała nr LXVI/1333/10 z dnia 25 października 2010 roku Rady Miasta Katowic w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Katowice zabrania wypalania suchych traw, liści i innych pozostałości roślinnych za wyjątkiem opanowanych przez patogeny roślinne (choroby lub szkodniki) nie dających się zwalczyć inną metodą niż spalanie


Pełny tekst Uchwały nr LXVI/1333/10


Przystępując więc do spalania na działce narażamy się na poważne sankcje finansowe.

Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego