Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Prawo w PZD

Otrzymałem działkę przed powstaniem Polskiego Związku Działkowców (tj. 1981 r.). Obecnie zarząd mojego ogrodu żąda ode mnie złożenia deklaracji członkowskiej ze względu na dezaktualizację części moich danych osobowych. Czy muszę złożyć taką deklarację?

Według statutu PZD, tylko osoby ubiegająca się o członkostwo Związku i prawo użytkowania działki w rodzinnym ogrodzie działkowym składają w zarządzie ogrodu deklarację członkowską według wzoru ustalonego przez Prezydium Krajowej Rady Związku. Powyższa regulacja wynika z faktu, że takie deklaracje są w istocie swoistymi oświadczeniami, w których zobowiązuje się do przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz PZD. Z treści deklaracji powinna jasno wynikać wola wstępującego do zrzeszenia się w Związku.

Dlatego też logicznym jest, że nie ma potrzeby, aby członek PZD składał omawianą deklarację. Dotyczy to także tych osób, które uzyskały działki w ogrodach działkowych przed powstaniem Związku. Jak bowiem wynikało z art. 34 ust. 1 nieobowiązującej już ustawy o POD, użytkownicy działek w pracowniczych ogrodach działkowych istniejących w dniu wejścia w życie ustawy (czyli przed 12 maja 1981 r.) stają się członkami Polskiego Związku Działkowców.

Należy jednak zaznaczyć, że członek Związku ma obowiązek zgłaszać na piśmie wszelkie zmiany danych osobowych umieszczonych w deklaracji członkowskiej, w tym zmiany miejsca zamieszkania. Ponosi on przy tym odpowiedzialność za skutki niezgłoszenia zmian danych osobowych, które mogły mieć wpływ na decyzję zarządu rodzinnego ogrodu działkowego związane z jego członkostwem Związku i prawem użytkowania działki. Powyższa regulacja wynika z § 146 regulaminu ROD.

Tomasz Terlecki
Biuletyn PZD nr 11/2008

Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego