Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Prawo w PZD

Jaka jest sytuacja prawna konkubiny (konkubenta) zmarłego działkowca?

W przypadku śmierci członka Związku wygasa członkostwo w PZD oraz prawo użytkowania działki, a zarząd ROD staje się dysponentem prawa użytkowania działki. Jednakże przepisy związkowe określają dwie kategorie osób, które mają w takiej sytuacji pierwszeństwo w nadaniu członkostwa i przydziale działki. Są to mianowicie:

  • współmałżonek zmarłego,
  • inne osoby bliskie zmarłego, tzn. dzieci, rodzice, wnukowie, rodzeństwo i ich dzieci.

Aby skorzystać z prawa pierwszeństwa, osoby te powinny złożyć odpowiedni wniosek w terminie 3 miesięcy od śmierci członka Związku. W przeciwnym wypadku zarząd ROD ma obowiązek nadać członkostwo i przydzielić działkę osobie z listy oczekujących.

Jak wynika z poczynionych uwag, konkubinie (konkubentowi) nie przysługuje prawo pierwszeństwa do przejęcia działki po zmarłym członku Związku, gdyż taka osoba nie zalicza się do osób, którym przepisy nadają takie prawo. Jeżeli zatem współmałżonek lub osoba bliska zmarłego członka złoży wniosek o przydział jego działki w przypisanym terminie, to zarząd ogrodu postąpi zgodnie z przepisami związkowymi, przydzielając jej przedmiotową działkę.

Innym zagadnieniem wymagającym wyjaśnienia jest kwestia dotycząca ewentualnego odszkodowania na rzecz konkubiny (konkubenta) za jej mienie znajdujące się na terenie dotychczas zajmowanej działki. Należy przede wszystkim podkreślić, że zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o ROD, wszelkie naniesienia znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych użytkownika działki, stanowią jego własność. Dlatego też mienie znajdujące się na działce wchodzi w skład masy spadkowej, która ulega podziałowi według woli zmarłego (testamentu), a w dalszej kolejności – Kodeksu Cywilnego.

Jeżeli więc zmarły zadysponował na rzecz konkubiny (konkubenta) naniesienia znajdujące się na działce, to taka osoba może dochodzić za nie odszkodowania od aktualnego użytkownika działki (np. osoby bliskiej zmarłego). Natomiast jeżeli konkubina (konkubent) nie odziedziczy tych naniesień, to jakiekolwiek żądanie odszkodowania będzie bezpodstawne. W takim przypadku mienie to nie może być bowiem traktowane za własność takiej osoby, lecz jedynie jako nakłady poczynione na cudzą rzecz. Wówczas powstaje obowiązek usunięcia z dotychczas zajmowanej działki wszelkich przedmiotów stanowiących nakłady konkubiny (konkubenta).

Na zakończenie należy zaznaczyć, że sposobem rozwiązania takiej sytuacji jest porozumienie się konkubiny (konkubenta) z małżonkiem lub osobą bliską zmarłego członka Związku w zakresie odstąpienia działki. Istnieje również możliwość wystąpienia przez konkubinę (konkubenta) do zarządu ROD o przydzielenie innej działki.

Tomasz Terlecki
Biuetyn PZD nr 03/2007

Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego