Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Prawo w PZD

Czy opłata energetyczna uchwalona przez walne zebranie obciąża działkowców, którzy nie korzystają z energii elektrycznej ze względu na brak podłączenia do sieci ogrodowej?

Instytucja opłaty energetycznej została określona przez uchwałę nr 33/2002 Prezydium Krajowej Rady PZD w sprawie wprowadzenia wytycznych dla organów ROD dotyczących zasad regulujących korzystanie z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych. Zgodnie z postanowieniami tej uchwały oplata energetyczna jest corocznie uchwalana przez walne zebranie członków ROD, na uzasadniony wniosek zarządu ogrodu.

Opłata energetyczna przeznaczona jest w szczególności na pokrycie: strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu, opłaty abonamentowej i składnika stałego stawki sieciowej zawartych w rachunku wystawianym przez zakład energetyczny ogrodowi oraz innych obciążeń związanych z zarządzaniem siecią.

Wysokość opłaty energetycznej ustalana jest na podstawie danych z roku ubiegłego - w szczególności strat wynikających z różnic pomiędzy wskazaniami licznika głównego a sumą wskazań wszystkich podliczników do niego podłączonych. Dane te powinny być podstawą uzasadnienia wniosku zarządu dotyczącego wysokości przedmiotowej opłaty.

Przy ustalaniu opłaty energetycznej należy uwzględnić nadwyżki lub niedobory z zeszłego roku. W przypadku wystąpienia nadwyżki nie można przeznaczyć jej na cele inne niż obniżenie opłaty energetycznej w roku kolejnym oraz na nakłady na sieć ogólnoogrodową.

W tym kontekście należy stwierdzić, że osoby nie pobierające energii elektrycznej w ROD nie powinny być obciążane obowiązkiem uiszczania opłaty energetycznej. Wynika to przede wszystkim z podanego wyżej celu wnoszenia tejże opłaty, która jest przeznaczana na pokrywanie kosztów związanych z osobistym poborem energii elektrycznej. Oczywistym jest zatem, że przedmiotowa opłata nie miałaby racji bytu, gdyby nikt w ogrodzie nie korzystał z energii, gdyż nie byłoby potrzeby pokrywania jakichkolwiek kosztów w tym zakresie.

Trzeba bowiem zauważyć, że koszty związane z wykorzystaniem energii na potrzeby ogólno ogrodowe (np. oświetlenie alejek) powinny być pokrywane ze środków pochodzących z opłaty na rzecz ogrodu, która jest przeznaczona na funkcjonowanie ogrodu i którą uchwala walne zebranie. Stąd też należy uznać, że tylko działkowcy pobierający energię elektryczną są zobowiązane do wnoszenia opłaty energetycznej, jako że to oni przyczyniają się do powstawania kosztów, które są potem finansowane z tej opłaty.

Tomasz Terlecki
Biuletyn PZD nr 11/2008

Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego