Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Prawo w PZD

Czy można wyłączać energię elektryczną na okres zimowy? Kto i w jaki sposób może podjąć taką decyzję?

Przedmiotowe zagadnienie reguluje uchwała nr 33/2002 Prezydium Krajowej Rady PZD w sprawie wprowadzenia wytycznych dla organów ROD dotyczących zasad regulujących korzystanie z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych.

Zgodnie z postanowieniami tej uchwały „W uzasadnionych przypadkach, a zwłaszcza związanych ze stanem technicznym sieci, niemożliwością zapobieżenia kradzieżom prądu, bezpieczeństwem ogrodu lub z upoważnienia zawartego w uchwale walnego zebrania członków ROD, zarząd ROD może podjąć decyzję o czasowym wyłączeniu energii elektrycznej w ROD w okresie jesienno – zimowym. Uchwała w tej sprawie musi być szczegółowo uzasadniona”.

Powyższa regulacja przesądza zatem, że jedynym organem, który jest władny podjąć decyzję o czasowym wyłączeniu prądu w ogrodzie jest zarząd. Kompetencja ta może być zdeterminowana uprzednim upoważnieniem walnego zebrania. Jeżeli zatem takie upoważnienie obejmuje np. okres od listopada do końca marca, to w tym czasie zarząd może decydować o wyłączaniu lub wznawianiu dostaw energii elektrycznej, o ile takie działanie nie będzie sprzeczne z przyczyną, dla której walne zebranie udzieliło rzeczonego upoważnienia.

Tomasz Terlecki
Biuletyn PZD nr 03/2007Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego