Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Prawo w PZD

Czy w razie zaniedbania obowiązku zgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania lub w przypadku odmowy przyjęcia korespondencji ulega wstrzymaniu wykonanie uchwały organu PZD?

Należy podkreślić, że brak informacji o miejscu zamieszkania członka Związku nie wstrzymuje wydania lub wykonania decyzji o skreśleniu z listy członków Związku. Jak bowiem stanowi § 146 regulaminu ROD, członek Związku ma obowiązek zgłaszania na piśmie zmian danych osobowych umieszczonych w deklaracji członkowskiej, w tym zmiany miejsca zamieszkania.

Ponosi on przy tym odpowiedzialność za skutki niezgłoszenia zmian danych osobowych, które mogły mieć wpływ na decyzję zarządu rodzinnego ogrodu działkowego związane z jego członkostwem Związku i prawem użytkowania działki. A zatem w razie zaniedbania obowiązku zgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania lub w przypadku odmowy przyjęcia korespondencji, skierowane do członka Związku pisma, po ich zwrocie przez pocztę, pozostawia się w aktach ze skutkiem doręczenia. W takim przypadku zarząd ogrodu może wywiesić na tablicy informacyjnej zawiadomienie o konieczności odbioru korespondencji.

Tomasz Terlecki
Biuletyn PZD nr 04/2010Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego