Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Prawo w PZD

Czy można rozpocząć inwestycję w ROD bez zgody walnego zebrania?

Sposób przygotowania, realizacji i zakończenia inwestycji i remontów został określony w Uchwale nr 69/99 Prezydium Krajowej Rady z dnia 28.10.1999 r. w sprawie inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych (Biuletyn Informacyjny KR PZD nr 10/99).

Inicjowanie zadań inwestycyjnych i remontowych odbywa się przez zarząd ROD, który znając najlepiej infrastrukturę ogrodu, jest w stanie ocenić potrzeby w zakresie jej modernizacji lub inwestowania. Propozycja w zakresie zadania inwestycyjnego lub remontowego powinna być przedstawiona działkowcom na walnym zebraniu. Zarząd we wniosku powinien określić przewidywany koszt prac, termin realizacji zadania oraz propozycje źródeł finansowania prac, a na potwierdzenie tych danych okazać członkom ROD odpowiednie dokumenty np. wstępny kosztorys robót.

Na tej podstawie walne zebranie (konferencja delegatów) członków ROD podejmuje uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego. Bezprawnym jest, aby zarząd ROD samodzielnie podjął decyzję o inwestycji, nie mając poparcia walnego zebrania w tej kwestii. Wyrażenie zgody na realizację inwestycji, czy remontu w ROD przez większość działkowców, ale poza zebraniem nie jest jednoznaczne ze zgodą walnego zebrania i nie może być stosowane.

Rozpoczęcie zadania wymaga jeszcze zatwierdzenia przez okręgowy zarząd PZD poprzez włączenie go do planu inwestycji i remontów. Podjęcie realizacji zadania bez zgody prezydium okręgowego zarządu jest zabronione i podlega sankcjom.

PM
Biuletyn PZD nr 04/2010Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego