Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Prawo w PZD

Prawo w ogrodzie

Czy zarząd ROD może obciążyć wszystkich działkowców kosztami inwestycji prowadzonej w ogrodzie?

W świetle przepisów związkowych rozpoczęcie jakiejkolwiek inwestycji na terenie ROD (np. budowy wodociągu) uzależnione jest od kilku podstawowych warunków.

Po pierwsze, zarząd ogrodu przygotowuje na walne zebranie plan zamierzeń inwestycyjnych i remontowych, ich kosztorys, źródła finansowania, w tym udziału działkowców w postaci środków finansowych i pracy.

Po drugie, walne zebranie członków podejmuje uchwałę w sprawie inwestycji w ogrodzie ze wskazaniem partycypacji finansowej działkowców w kosztach. Wynika stąd, że zarząd ROD nie może samodzielnie podejmować decyzji co do prowadzenia na terenie ogrodu jakiejkolwiek inwestycji. Bezwzględnie wymagana jest bowiem akceptacja walnego zebrania w postaci odpowiedniej uchwały.
Należy podkreślić, że taka uchwała ma moc powszechnie obowiązującą w danym ROD, co oznacza, że obowiązuje wszystkich członków danego ogrodu, o ile oczywiście zostanie prawidłowo podjęta. Dlatego też żaden działkowiec nie może uchylić się od partycypacji finansowej w kosztach inwestycji, która została określona w przedmiotowej uchwale.

Zgodnie bowiem ze statutem PZD, członek Związku obowiązany jest uiszczać opłaty uchwalone przez uprawnione organy Związku w terminie przez nie ustalonym, a w przypadku zwłoki - wraz z obowiązującymi odsetkami ustawowymi.
W konsekwencji zarząd ROD ma obowiązek egzekwować od każdego działkowca opłaty uchwalone przez walne zebrania na potrzeby inwestycji ogrodowej. Takie rozwiązanie jest w pełni uzasadnione, jako że typowe inwestycje służą budowie lub zasadniczej modernizacji infrastruktury ogólnej, która ze swojej istoty służy wszystkim działkowcom, a jednocześnie podnosi standard całego ogrodu.
Zrozumiałe jest zatem, że każdy członek społeczności ogrodowej powinien mieć swój wymierny udział w takich inwestycjach.

Tomasz Terlecki
Biuletyn PZD nr 04/2010


Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego