Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Prawo w PZD

Prawo w ogrodzie

Kto przejmuje działkę po śmierci działkowca? Co dzieje się z majątkiem znajdującym się na takiej działce?

W przypadku śmierci członka Związku wygasa członkostwo w PZD oraz prawo użytkowania działki, a zarząd ROD staje się dysponentem użytkowania działki. Jednakże przepisy związkowe określają dwie kategorie osób, które mają w takiej sytuacji pierwszeństwo w nadaniu członkostwa i przydziale działki. Są to mianowicie:

  • współmałżonek zmarłego,


  • inne osoby bliskie zmarłego, tzn. dzieci, rodzice, wnukowie, rodzeństwo i ich dzieci.


Aby skorzystać z prawa pierwszeństwa, osoby te powinny złożyć odpowiedni wniosek w terminie 3 miesięcy od śmierci członka Związku. W przeciwnym wypadku zarząd ROD ma obowiązek nadać członkostwo i przydzielić działkę osobie z listy oczekujących.

Inaczej przedstawia się sprawa dotycząca znajdującego się na działce majątku (np. altany, nasadzeń). Należy bowiem zauważyć, że zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o ROD, wszelkie naniesienia znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych użytkownika działki, stanowią jego własność. Dlatego też majątek znajdujący się na działce wchodzi w skład masy spadkowej, która ulega podziałowi według woli zmarłego (testamentu), a w dalszej kolejności - Kodeksu Cywilnego. Oznacza to, że spadkobiercom zmarłego działkowca przysługują prawa do mienia znajdującego się na działce. Dlatego też nowy użytkownik tej działki powinien zwrócić tym osobom równowartość przejmowanego mienia. Ewentualne spory na tym tle są rozstrzygane na drodze sądowej.

Tomasz Terlecki
Biuletyn PZD nr 04/2010

Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego