Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Prawo w PZD

Prawo w ogrodzie

Jakie są zadania zarządu ROD w zakresie budowania i modernizacji altan?

Kwestię tą normuje § 108-109 regulaminu ROD. Z przepisów tych wynika, że członek Związku obowiązany jest powiadomić na piśmie zarząd o zamiarze budowy lub rozbudowy altany, załączając rysunek uwzględniający jej wymiary i usytuowanie w granicach działki.

Zgoda zarządu ogrodu nie jest tutaj konieczna, natomiast wymagane jest zgłoszenie zamiaru budowy altany.
Zarząd bowiem czuwa, aby stawianie takich obiektów lub ich modernizacja odbywała się zgodnie z przepisami związkowymi, a w szczególności z § 107 regulaminu ROD, który określa maksymalne wymiary altan.

W razie naruszenia tych przepisów zarząd wstrzymuje budowę lub rozbudowę altany i wzywa członka Związku do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, które powinny być niezwłocznie usunięte.


Zignorowanie takiego wezwania stanowi podstawę do wymierzenia kary porządkowej, a w skrajnych przypadkach - nawet do pozbawienia członkostwa i prawa użytkowania działki.

Tomasz Terlecki
Biuletyn PZD nr 04/2010

Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego