Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Prawo w PZD

Prawo w ogrodzie

Jakie są konsekwencje naruszania obowiązków porządkowych wynikających z regulaminu ROD?

Przepisy związkowe regulujące obowiązki porządkowe członka Związku zawarte są przede wszystkim w regulaminie rodzinnego ogrodu działkowego, który określa szczegółowe zasady dotyczące zagospodarowania i użytkowania działki oraz funkcjonowania i zagospodarowania rodzinnego ogrodu działkowego, a także zasady współżycia społecznego obowiązujące na terenie ogrodów. Regulamin ten ma zastosowanie do członków zwyczajnych PZD, czyli do osób użytkujących działki w rodzinnych ogrodach działkowych.

Osoby te mają bezwzględny obowiązek przestrzegania przepisów zawartych w regulaminie ROD, a więc również przepisów odnoszących się do zasad sadzenia żywopłotu oraz obowiązujących odległości sadzenia drzew i krzewów owocowych od granic działki. Są to zatem regulacje wewnętrzne funkcjonujące tylko w ogrodach działkowych, gdzie muszą być ściśle przestrzegane i stosowane. Naruszenie tych regulacji zagrożone jest sankcjami statutowymi - głównie karami porządkowymi, ale w niektórych przypadkach istnieje nawet możliwość pozbawienia danej osoby członkostwa i prawa użytkowania działki, np. za uporczywe i długotrwałe ignorowanie obowiązków porządkowych określonych w regulaminie ROD.

Tomasz Terlecki
Biuletyn PZD nr 09/2008

Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego