Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Prawo w PZD

Prawo w ogrodzie

Jakie dane członka Zarządu ROD można umieścić na tablicy ogłoszeniowej na terenie ogrodu?

W związku z pełnieniem funkcji w Zarządzie ROD, osoba wybrana staję się częściowo osobą publiczną. Na tablicy ogłoszeń można umieścić imię i nazwisko oraz funkcję, którą dana osoba sprawuje. Za pisemną zgodą takiej osoby można zamieścić również telefon kontaktowy bądź numer działki.

Kolejną kwestią jest informacja o dyżurach, jakie są pełnione przez poszczególne osoby czyli podanie miejsca oraz godziny odbycia takiego dyżuru. Należy również, rozważyć możliwość umieszczenia telefonu kontaktowego do elektryka lub gospodarza ogrodu w razie powstania awarii. Oczywiście za pisemną zgodą osób, które pełnią te funkcje.

Jeśli osoby funkcyjne posiadają telefon służbowy, numer należy podać do wiadomości działkowców.

KD
Biuletyn PZD nr 07/2010


Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego