Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Prawo w PZD

Prawo w ogrodzie

Czy istnieje konieczność zawiadomienia współmałżonka nie będącego współużytkownikiem działki o planowanej zamianie działek?

Możliwość zamiany działek jest prawem przysługującym każdemu działkowcowi. Można dokonać zamiany działki na podstawie § 14 pkt 9 statutu PZD w tym samym, bądź w innym ROD. Zamiana działki wymaga uprzedniej rezygnacji z użytkowania dotychczasowej działki, nie zaś z członkostwa Związku, należy również wskazać, czy działka ma być zamieniona na działkę w tym samym ogrodzie, czy w innym. Następnie konieczna jest uchwała zarządu ROD o przydziale nowej działki na rzecz działkowca dokonującego zamiany.

Wskazane wyżej wymogi zamiany są oczywiste, zwłaszcza w świetle obowiązywania ogólnego zakazu użytkowania dwóch działek, przydział nowej działki uzależniony musi być bowiem od wcześniejszej rezygnacji z dotychczas użytkowanej działki. Jednakże w przypadku zamiany działki w innym ROD konieczne jest również wydanie przez zarząd ROD zaświadczenia, które należy przedstawić zarządowi w innym ogrodzie określające zasady zamiany.

W § 77 ust. 2 regulaminu ROD stwierdzono, że „Jeżeli współmałżonek składającego rezygnację nie jest członkiem PZD konieczna jest jego pisemna i potwierdzona zgoda na rezygnację z użytkowania działki”. W przepisie tym mowa jest o rezygnacji z użytkowania działki, a nie członkostwa Związku będącego pojęciem szerszym. Oznacza to, że każdy przypadek zrzeczenia się prawa do zajmowanej działki wymaga stanowiska współmałżonka. Dotyczy to również zamiany.

Marlena Pakuła
Biuletyn PZD nr 01/2010

Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego