Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Prawo w PZD

Prawo w ogrodzie

Zmiany przepisów dotyczących wycinki drzew i krzewów ozdobnych

Zmiany przedstawiają się następująco:

1.Wniosek o usunięcie drzew i krzewów musi zawierać rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu

2. Na usunięcie drzew w wieku do 10 lat nie jest wymagane zezwolenie

3. Dopuszcza się prowadzenie zabiegów w obrębie korony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewieniach obejmujących wyłącznie

  • usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi
  • kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat,
  • utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa.


Przypominamy
Powyższe zmiany dotyczą drzew i krzewów ozdobnych.

Przepisy dotyczące usuwania drzew i krzewów owocowych pozostają bez zmian tzn. na usunięcie drzew
i krzewów owocowych nie jest wymagane zezwolenie.

opracowano na podstawie artykułu A. Gurzyńska z PZD


Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego