Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Prawo w PZD

Prawo w ogrodzie

Co można spalać na działce w ogrodzie

Przepis § 136 regulaminu ROD stanowi, iż "dopuszcza się spalanie pochodzących z działki części roślin porażonych przez choroby i szkodniki, jeżeli to nie narusza od rębnych przepisów, a w szczególności przepisów prawa miejscowego. Spalania nie można wykonywać w ciągu dnia w okresie od 1 maja do 30 września".

W świetle przepisów związkowych członkowi Związku zabrania się spalania na terenie ogrodu wszelkich odpadów oraz wypalania traw. Regulamin ROD zezwala na spalanie wyłącznie pochodzących z działki części roślin porażonych przez choroby i szkodniki. Przepis § 136 regulaminu ROD zabrania spalania w ciągu dnia w okresie od 1 ma ja do 30 września.
Zezwolenie na spalenie porażonych części roślin uzależnione jest również od prawa miejscowego.

Jeżeli w gminie obowiązuje zakaz spalania, to dotyczy on także rodzinnych ogrodów działkowych.

Uchwała nr LXVI/1333/10 z dnia 25 października 2010 roku Rady Miasta Katowic w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Katowice zabrania wypalania suchych traw, liści i innych pozostałości roślinnych za wyjątkiem opanowanych przez patogeny roślinne (choroby lub szkodniki) nie dających się zwalczyć inną metodą niż spalanie.

Przystępując więc do spalania na działce narażamy się na poważne sankcje finansowe.Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego