Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Prawo w PZD

Prawo w ogrodzie

Decyzja o wyłączeniu energii elektrycznej w okresie jesienno-zimowym

Decyzja o utrzymaniu bądź zaniechaniu eksploatacji ogrodowej sieci energetycznej w okresie jesienno-zimowym należy do zarządu ROD, jednak może on nie mieć wyboru, jeżeli do wyłączenia sieci zobowiążą go działkowcy podczas walnego zebrania członków ROD.

Rachunki za prąd stanowią jedną z poważniejszych pozycji w budżetach ogrodów. Z tego względu problem energii elektrycznej w ROD potrafi być źródłem poważnych kontrowersji. Dotyczy to zwłaszcza kosztów dostawy energii w okresie jesienno - zimowym. W niektórych ogrodach stan sieci energetycznej, tworzonej nierzadko wiele lat temu, powoduje bowiem, że jej eksploatacja w warunkach zimowych wiążę się z koniecznością częstego usuwania awarii a także powstawaniem dużych start na przesyle. Dla uniknięcia wydatków związanych z tego typu zdarzeniami często stosowanym rozwiązaniem było i jest wyłączanie sieci ogrodowej z użytkowania w tym okresie.

Oczywiście rozwiązanie to ma swoich zwolenników i przeciwników. Obie strony zgłaszały pod adresem władz krajowych PZD żądania wprowadzenia rozwiązań, które byłyby zgodne z ich oczekiwaniami. W zaistniałej sytuacji konieczne było wypracowanie kompromisowego mechanizmu pozwalającego na stosowanie rozwiązań odpowiednich do potrzeb występujących w poszczególnych ROD. Kwestia ta została uregulowana w uchwale nr 45/2009 Prezydium KR PZD z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad regulujących korzystanie z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych (opublikowana w Biuletynie Informacyjnym PZD nr (196)7/2009).

Zgodnie z przyjętymi przez Prezydium KR PZD zasadami generalnie decyzję o utrzymywaniu bądź też wyłączeniu z eksploatacji sieci energetycznej w ogrodzie działkowym pozostawiono zarządowi ROD. Jednocześnie, z uwagi na to, iż koszty utrzymywania sieci spadają ostatecznie na wszystkich działkowców, uchwała wprowadziła dodatkowo, iż mogą oni zobowiązać zarząd ROD do podjęcia decyzji o wyłączeniu sieci w okresie zimowym.
Mianowicie, zgodnie z § 11 ust. 2 uchwały „Walne zebranie może w drodze uchwały zobowiązać zarząd ROD do wyłączenia energii elektrycznej w ogrodzie w okresie jesienno – zimowym”.
Rozwiązanie to gwarantuje, że jeżeli większość działkowców, a więc faktycznych płatników kosztów funkcjonowania sieci, będzie chciała uniknąć dodatkowych wydatków, to wówczas decyzja o wyłączeniu sieci będzie dla zarządu ROD obligatoryjna.


Bartłomiej Piech
Biuletyn PZD nr 12/2010

Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego