Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Prawo w PZD

Prawo w ogrodzie

Czy współużytkownikiem działki i drugim członkiem Związku może być córka lub konkubent członka PZD?

Prawo związkowe przewiduje tylko jeden wyjątek od generalnej zasady stanowiącej, że użytkownikiem działki może być tylko jedna osoba – tym wyjątkiem, kiedy może być dwóch użytkowników jednej działki są małżonkowie. Małżonkowie użytkujący jedną działkę mogą być oboje członkami Związku i wówczas stają się współużytkownikami tej działki. Innych przypadków statut PZD nie przewiduje. Z tego przywileju nie mogą zatem korzystać inne osoby bliskie
członka Związku - brat, córka, rodzice itd., a także konkubenci.

Współużytkownikami jednej działki mogą być tylko i wyłącznie małżonkowie w trakcie trwania małżeństwa.

MP
Biuletyn PZD nr 02/2008

Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego