Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Prawo w PZD

Prawo w ogrodzie

Czy pobieranie przez Zarząd ROD od użytkowników działek opłaty energetycznej pozostaje w zgodzie z obowiązującym w PZD prawem?

Podstawą przy ustalaniu przez organy ROD w trybie § 143 regulaminu ROD zasad związanych z rozliczaniem za energię elektryczną w ogrodach są przepisy zawarte w uchwale nr 33/2002 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 22 marca 2002 r w sprawie wprowadzenia wytycznych dla organów ROD dotyczących zasad regulujących korzystanie z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych.

Z przepisów regulaminu wynika, że w poszczególnych ogrodach zasady te wprowadzane są uchwałą walnego zebrania.

W związku z wyżej przywołanymi wytycznymi w ogrodzie winna być wprowadzona tzw. opłata energetyczna. Jej funkcja sprowadza się do pokrycia konkretnych kosztów, a związanych z:

  • eksploatacją sieci ogólno ogrodowej,


  • pokryciem strat powstałych w trakcie przesyłu energii elektrycznej wewnątrz ogrodu (różnica między wskazaniem licznika głównego i sumą wskazań podliczników),


  • opłaty abonamentowej,


  • składnikiem stałym stawki sieciowej,


  • kosztami zarządzania siecią.


Nie ma przeszkód, aby wysokość opłaty energetycznej ustalano od zużytej jednostki energii. Oznacza to, że opłata energetyczna nie jest tożsama z ceną za energię elektryczną, a zatem nie zwiększa ceny za KWh. Dopuszczalne jest zatem wprowadzanie tej opłaty kwotowej np. w wysokości X zł od każdej zużytej KWh. Możliwe jest także zastosowanie procentowego wskaźnika udziału poszczególnego działkowca w opłacie energetycznej, jako funkcji wynikającej z faktycznego zużycia energii przez poszczególnego działkowca do ilości zużytej energii przez cały ogród.

Zastosowanie powyższych rozwiązań umożliwia sprawiedliwe traktowanie wszystkich działkowców zarówno tego który zużywa 1 KWh jak i tego który zużywa 100 KWh.

Sposób w jaki będzie naliczana opłata energetyczna dla poszczególnego działkowca należy do walnego zebrania, a więc zależy od decyzji samych działkowców.

Mariola Kobylińska
Biuletyn PZd nr 07/2006

Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego