Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Prawo w PZD

Prawo w ogrodzie

Czy działkowiec niebędący członkiem zarządu ROD ma prawo wstępu na każde posiedzenie tego organu?

Zgodnie z § 14 pkt 7 statutu PZD, członek Związku ma prawo brać udział w zebraniach wszystkich organów Związku, na
których podejmowane są uchwały dotyczące jego osoby, zabierać głos i składać wyjaśnienia.

Poza tym przewodniczący komisji rewizyjnych i komisji rozjemczych lub upoważnieni przez nich członkowie komisji mają prawo
uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach właściwego organu Związku i jego prezydium (§ 44 ust. 1 statutu PZD).


Podobnie, instruktorzy Społecznej Służby Instruktorskiej wykonując swoje zadania uczestniczą w posiedzeniach zarządu ROD
na których omawiane są sprawy zagospodarowania i modernizacji ogrodu i działek oraz zagadnienia ogrodnicze i szkoleniowe
(§ 129 pkt. 3 regulaminu ROD).

Z powyższych przepisów zatem wynika, że działkowiec nie będący członkiem zarządu ROD nie ma prawa uczestniczyć
w posiedzeniu tego organu, jeżeli żaden przepis związkowy mu takiego prawa wprost nie przyznaje.

Tomasz Terlecki
Biultyn PZD nr 01/2009

Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego