Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Prawo w PZD

Prawo w ogrodzie

Czy Zarząd ROD może wydać zgodę na pobudowanie altany przy granicy działki?

Tak zadane pytanie wymaga wyjaśnienia dwóch kwestii. Otóż po pierwsze przepisy związkowe niegdzie nie zawierają upoważnienia dla zarządu ROD do wydawania zgody na wybudowanie altany na działce. Zgodnie z § 108 regulaminu ROD członek Związku jest zobowiązany do powiadomienia zarządu na piśmie o zamiarze budowy lub rozbudowy altany i załączenia rysunku z naniesionymi wymiarami i usytuowaniem w granicach działki. Zarząd może wkroczyć tylko wówczas, gdy z rysunku wynika, że altana nie będzie spełniała warunków określonych w § 107 regulaminu ROD. Takie same działania, określone w § 109 regulaminu ROD (wstrzymanie budowy, nakazanie doprowadzenia do stanu zgodnego z przepisami) zarząd ma obowiązek podjąć, jeżeli stwierdzi stan sprzeczny z przepisami w trakcie trwania budowy lub rozbudowy.

Nie ma więc mowy o wydawaniu zgody na budowę lub rozbudowę, ale w ramach swych kompetencji zarząd ma obowiązek interweniować, gdy naruszane są przepisy.

Samo usytuowanie altany określone zostało w § 107 ust 8 regulaminu ROD. Altana, zgodnie z tym przepisem musi być oddalona od granicy działki co najmniej 3 metry (dotyczy to każdej granicy działki).

Jest to przepis bezwzględnie obowiązujący i przepisy związkowe nie przewidują w kompetencjach żadnego organu Związku możliwości wydawania zgody na inne usytuowaniu altany.

W regulaminie ROD jest jeden wyjątek od generalnej zasady określającej odległość altany od granicy działki – § 107 ust. 9 – dotyczy to sytuacji, gdy plan zagospodarowania ogrodu określa konkretne miejsca, w których winny być usytuowane altany. Działkowiec jest wówczas zobowiązany do wybudowania altany dokładnie w miejscu wskazanym na tym planie.

Plan ten może przewidywać, że altany są w bliższych niż 3 m odległościach od ogrodzenia działki, a nawet, że przylegają do tej granicy. Tutaj sprawę przesądza plan, ale znów nie ma mowy o jakiejkolwiek zgodzie zarządu ROD. W tym przypadku zarząd nie może wydać zgody na wybudowanie altany w innym miejscu, niż przewidzianym na planie zagospodarowania ogrodu.

Marek Pytka
Biuletyn nr 07/2006

Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego