Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Prawo w PZD

Prawo w ogrodzie

Czy mogę żądać od zarządu ogrodu zapłaty, jeżeli poświęciłem na wykonanie prac społecznie użytecznych więcej czasu niż wymagała to uchwała walnego zebrania określająca liczbę godzin, które działkowiec musi przepracować?

Obowiązujące przepisy związkowe nie przewidują możliwości wypłaty działkowcowi wynagrodzenia za wykonanie prac społecznie użytecznych w wymiarze wyższym od uchwalonego przez walne zebranie członków ROD. Źródłem obowiązku wykonania w/w prac jest bowiem uchwała walnego zebrania, określająca m.in. liczbę godzin, które działkowiec musi przepracować sam lub poprzez członka swojej rodziny. Wyczerpanie ilości tych godzin jest równoznaczne z realizacją obowiązku i jego wygaśnięciem.

Dalsze wykonywanie prac nie odbywa się więc już w ramach prac społecznie użytecznych. Taka sytuacja może wynikać np. z obowiązku utrzymywania w czystości i porządku przylegających do działki ogólnych urządzeń ogrodowych (m.in. alejek). Wówczas istnieje możliwość zaliczenia pewnej ilości godzin na poczet prac społecznie użytecznych, ale na zasadach określonych w § 132 regulaminu ROD. Jednak i w tym przypadku przepisy związkowe nie przewidują możliwości wypłaty działkowcowi wynagrodzenia za wykonywanie takich prac w „nadmiarze”.

Jedyną możliwością uzyskania zapłaty w w/w sytuacjach jest uprzednie zawarcie odpowiedniej umowy z zarządem ogrodu, która określi m.in. wynagrodzenie wykonawcy prac za ich realizację.

Tomasz Terlecki
Biuletyn PZD nr 15/2006

Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego