Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Plan pracy, remontów i inwestycji ROD w 2012 roku

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


PLAN PRACY ZARZĄDU, PLAN REMONTÓW I INWESTYCJI w ROD im. STASZICA w 2012 ROKU


 • Wykonać opaskę odwadniającą przy świetlicy z materiałów zakupionych w 2011 r. koszt łącznie z materiałem - 1.000,00 zł.
 • Konserwacja złączy pomiarowych, kontrola liczników energii elektrycznej, sprawdzenie skuteczności pomiaru zużytej energii koszty przeznaczone na wykonanie tych prac to kwota - 500,00 zł.
 • Wymiana 20 liczników energii w złączach pomiarowych na koszt ogrodu. Będzie to kontynuacja prac rozpoczętych w 2011 r przewidywany koszt wymiany - 1.200,00 zł.
 • Wymienić 40 m ogrodzenia zewnętrznego ogrodu od strony rozdzielni. Zadanie powyższe planowane jest od 2006 r gdzie została podjęta Uchwała nr 6 / 2006 Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego ROD z dnia 22. 04. 2006 r Zadanie od 2006 r jest wstrzymywane z uwagi na pilniejsze prace remontowe i brak środków finansowych na wykonanie powyższych prac. Prace planujemy wykonać systemem gospodarczym i zleconym. Wstępna wartość kosztorysowa całego zakresu robót wyniesie około 6.000 zł. Ogrodzenie planujemy wykonać z prefabrykatów betonowych. Wymiana ogrodzenia jest realizowana zgodnie z zatwierdzonym Planem Prac i Remontów na kadencję w latach 2010 -2014
 • Bieżąca konserwacja urządzeń ogrodowych: wodociąg, studzienki zaworowe, ogrodzenie zewnętrzne ogrodu, bramy wejściowe plombowanie i odczyty wskazań wodomierzy, odczyty liczników energii elektrycznej na ten cel przeznaczamy kwotę 700,00 zł.
 • Na bieżąco prowadzić dokumentację ogrodu, tj. rejestr członków, karty rejestracyjne ogrodu A, B i C kontrola zużycia energii elektrycznej i wody.
 • Z uzyskanych środków finansowych z wynajmu świetlicy doposażyć świetlicę w niezbędne artykuły gospodarstwa domowego. Rozważyć możliwość instalacji klimatyzacji w świetlicy.
 • W przypadku uzyskania z odzysku płytek chodnikowych przystąpić do dalszych prac związanych z ułożeniem chodnika w alejce Mieczyków pod warunkiem wykonania prac związanych z ułożeniem w pracach społecznie użytecznych przez użytkowników działek.
 • Zorganizować w miesiącu wrześniu 2012 r Dzień Działkowca pod warunkiem wyboru na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym społecznego komitetu organizacyjnego z członków ogrodu, który podejmie się organizacji tej imprezy w całości przy wsparciu Zarządu, na ten cel przeznaczamy kwotę -3 500,00 zł.
 • W miesiącu październiku zorganizować spotkanie z Seniorami Ogrodu Na spotkanie z Seniorami przeznaczyć kwotę 800,00 zł.
 • W miesiącu marcu 2013 r. zorganizowanie spotkania z kobietami naszego ogrodu z okazji Dnia Kobiet. Na to spotkanie przeznaczyć kwotę 500,00 zł.
 • Przygotować i zgłosić ogród do konkursu w OZ Śl. PZD w Katowicach "Wzorowy Ogród 2012 r." i "Wzorowa Działka roku 2012 r."
W imieniu Zarządu ROD
Prezes Zarządu Józef Łęczycki

Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego