Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Modernizacja i budowa altany

Prawo w ogrodzie

Zadania zarządu ROD w zakresie budowania i modernizacji altan

Od dnia 19 stycznia 2014r. altana zlokalizowana na działce w ROD może posiadać powierzchnię zabudowy do 35 m2 oraz wysokość do 5 m przy dachach stromych i do 4 metrów przy dachach płaskich.

Należy podkreślić, iż obecnie obowiązująca regulacja jest bardzo rygorystyczna. Ustawodawca w art. 13 ust. 1 ustawy o ROD jednoznacznie wskazał, iż „na terenie działki nie może znajdować się altana, której powierzchnia zabudowy przekracza powierzchnię określoną w art. 29 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.” tj. 35 m2.

Jeżeli więc, powierzchnia altany wynosi 40 m2, zachodzi wówczas konieczność jej zmniejszenia.
W przypadku braku możliwości zmniejszenia altany np. z względów konstrukcyjnych zachodzi konieczność jej wyburzenia.

Nie ma możliwości pozostawienia w świetle obowiązujących przepisów altany przekraczającej wymiary określone w art. 57 ustawy o ROD. Nie ma również w tym przypadku znaczenia, iż altana została wybudowana przez poprzedniego użytkownika działki rodzinnej
.


Definicja dachu stromegoDach altany powinien mieć 4 m wysokości w przypadku, gdy jest płaski, dach stromy może mieć wysokość do 5 m.

Ważne jest przy tym określenie co to jest dach stromy.

Otóż według obowiązujących Polskich Norm i przyjętej wykładni dach stromy jest to dach
o kącie nachylenia połaci dachowej do powierzchni płaskiej dachu większym niż 12 stopni,
dach płaski ma nachylenie mniejsze od 12 stopni.Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego