Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


List do I Prezesa SN

Katowice, dnia 25. 11. 2010r

Polski Związek Działkowców
Zarząd i Komisje Statutowe
Rodzinnego Ogrodu Działkowego
im. Staszica
40-457 Katowice
ul. Kosmiczna

PIERWSZY PREZES
SĄDU NAJWYŻSZEGO

Profesor Stanisław Dąbrowski

Szanowny Panie Profesorze

Członkowie Zarządu i Komisji Statutowych Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Staszica w Katowicach uczestniczący w Zebraniu Zarządu dnia 25.11.2010 r. zwracają się do Pana z uprzejmą prośbą:

O weryfikację stanowiska w kwestii Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 08 07.2005 r. zakwestionowaną i zaskarżoną do Trybunału Konstytucyjnego.
Kwestionowana Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest wyraźnym zamiarem pozbawienia wszystkich działkowców nabytych uprawnień oraz naszym zdaniem - planowanej likwidacji ogrodów przez Gminy.
Ogrody działkowe w naszym regionie funkcjonują od ponad stu lat, pełniąc funkcje rekreacyjno- wypoczynkową. Uczą szacunku do natury, są dla nas oazami zieleni, której w naszym regionie brakuje. Dla nas działkowców spełniają wielką rolę,
szczególnie służą wypoczynkowi po ciężkiej i mozolnej pracy.
Wyrażamy głębokie zaniepokojenie zawirowaniami wokół naszej Ustawy, ale liczymy, że w ramach Prawa Konstytucyjnego podejmie Pan jedynie słuszną decyzje. Ogrody Działkowe to dobro wspólne, które wymaga szczególnej troski ze strony nas wszystkich.
Wyrażamy nadzieję, że nasz głos przyczyni się do podjęcia przez Pana Profesora decyzji, z której będziemy usatysfakcjonowani.

Z wyrazami szacunku
Dziesięć podpisów Członków Zarządu i Komisji Statutowych Ogrodu


Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego