Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


II Kongres PZD w Warszawie

W dniu 22 września 2011r. w Hali Torwar w Warszawie odbył się

II Kongres Polskiego Związku Działkowców


Zgodnie ze Statutem PZD gremium to jest zwoływane dla oceny sytuacji i wyrażenia stanowiska środowiska działkowców w sprawach szczególnie istotnych dla ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Przesłanką, która zadecydowała o zwołaniu II Kongresu było zagrożenie dla praw działkowców oraz istnienia ogrodów działkowych w Polsce, wynikające z zaskarżenia przez I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego całej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

W Kongresie udział wzięło prawie 4000 działkowców reprezentujących ogrody z wszystkich regionów Polski. Gośćmi Kongresu byli przedstawiciele władz państwowych, w tym reprezentujący Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Minister Olgierd Dziekoński oraz Wicepremier Rządu RP Waldemar Pawlak.
Partie polityczne reprezentowali: Przewodniczący SLD Grzegorz Napieralski, Wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej poseł Andrzej Czerwiński oraz Przewodniczący Unii Pracy Witkowski, a także liczni parlamentarzyści i przedstawiciele samorządów lokalnych, związków zawodowych i organizacji pozarządowych.

Na zaproszenie władz PZD udział w Kongresie wzięli również przedstawiciele europejskiej organizacji działkowców,
tj. Międzynarodowego Biura Ogrodów Działkowych i Rodzinnych z siedzibą w Luksemburgu, a także reprezentanci narodowych związków działkowców z Anglii, Czech, Niemiec, Słowacji i Szwecji.

Otwarcia Kongresu dokonał Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Po przywitaniu uczestników oraz przybyłych gości odbyła się uroczysta gala sztandarowa. Następnie odśpiewano Hymn RP i „Zieloną Rzeczpospolitą” – oficjalny Hymn PZD.

ROD im. Staszica na II Kongresie PZD reprezentowali Prezes Zarządu ROD Józef Łęczycki i V-ce Prezes Zarządu Andrzej Szczypa.

Uczestnicy II Kongresu jednomyślnie przyjeli zaproponowane przez Komisję Stanowisk i Wniosków 10 dokumentów Kongresu.
______________________________________________________________________________________________________________

Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego