Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Plan pracy Zarządu w 2011 roku

PLAN PRACY ZARZĄDU, PLAN REMONTÓW I INWESTYCJI w ROD im. STASZICA

NA ROK 2011.


1. Przygotować niezbędną dokumentacje dotyczącą ocieplenia świetlicy styropianem oraz przystąpić do ocieplenia.
W przypadku trudności finansowych lub innych, które mogą utrudnić realizacje powyższego zadania rozłożyć prace na rok 2011 i 2012.
Planujemy wykonać ocieplenie świetlicy systemem gospodarczym.
Wstępne koszty zadania na 2011 r. około 5.000, zł.

2. Przegląd i konserwacja złączy pomiarowych, kontrola liczników energii elektrycznej - sprawdzenie skuteczności pomiaru zużytej energii
Koszty przeznaczone na wykonanie tych prac to kwota - 500,00 zł.

3. Wymiana liczników energii w złączach pomiarowych na koszt ogrodu. Będzie to realizacja remontu instalacji elektrycznej rozpoczętej w 2010 r. " Remont instalacji elektrycznej w ogrodzie" prace planujemy wykonać systemem gospodarczym w okresie trzech kolejnych lat. Całkowity koszt zadania około 6.000,00 zł.
W 2011 roku planujemy przeznaczyć kwotę 2500,00 zł. na wymianę liczników.

4. Wykonać trzy nowe gabloty ogłoszeniowe - obecne gabloty nie mieszczą wszystkich ogłoszeń, które należy wywieszać. Gabloty wykonać systemem gospodarczym - koszt około 600,00 zł

5. Bieżąca konserwacja urządzeń ogrodowych - wodociąg, studzienki zaworowe, ogrodzenie zewnętrzne ogrodu, bramy wejściowe plombowanie wodomierzy, odczyty wskazań wodomierzy, odczyty liczników energii elektrycznej na ten cel przeznaczamy
kwotę -700,00 zł.

6. Na bieżąco prowadzić dokumentację ogrodu, tj. rejestr członków, karty "C", kontrola zużycia energii elektrycznej i wody.

7. Z uzyskanych środków finansowych z wynajmu świetlicy doposażyć świetlicę w niezbędne artykuły gospodarstwa domowego.
Rozważyć możliwość instalacji klimatyzacji w świetlicy.

8. W przypadku uzyskania z odzysku płytek chodnikowych przystąpić do dalszych prac związanych z ułożeniem chodnika w alejce Mieczyków pod warunkiem wykonania prac związanych z ułożeniem w czynie społecznym przez użytkowników działek.

9. Zorganizować w miesiącu wrześniu 2011 r Dzień Działkowca pod warunkiem wyboru na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym społecznego komitetu organizacyjnego z członków ogrodu, który podejmie się organizacji tej imprezy w całości przy wsparciu Zarządu, na ten cel przeznaczamy kwotę -3.000,00 zł.
W miesiącu październiku zorganizować spotkanie z Seniorami Ogrodu
Na spotkanie z Seniorami przeznaczyć kwotę 800,00 zł.
W miesiącu marcu 2012 r. zorganizowanie spotkania z kobietami naszego ogrodu z okazji Dnia Kobiet. Na to spotkanie przeznaczyć kwotę 400,00 zł.

10. Przygotować i zgłosić ogród do konkursu w OZ. Śl. PZD Katowice
"Wzorowy Ogród 2011 r." i "Wzorowa Działka roku 2011 r."

11. W przypadku posiadania wolnych środków finansowy wymienić 40 m ogrodzenia zewnętrznego ogrodu z prefabrykatów betonowych od strony rozdzielni.
Zadanie powyższe zostało wstrzymane w 2010 r. z uwagi na brak środków finansowych.
Prace planujemy wykonać systemem gospodarczym przez działkowców.
Wartość kosztorysowa całego zakresu robót wyniesie około 6.000 zł
Wymiana ogrodzenia jest realizowana zgodnie z zatwierdzonym Planem Prac Remontowych na kadencję - Uchwała nr 6 / 2006 Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego ROD. z dnia 22. 04. 2006 r.


W imieniu Zarządu ROD
Prezes Józef ŁęczyckiStrona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego