Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Informacje 2023 rok

Informacje Zarządu


OGŁOSZENIE


Informujemy, iż w dniu 22.marca 2023 roku tj. środa w godzinach od 10:00 firma geodezyjna "UNIMAP"
na zlecenie Okręgowego Zarządu Śl. PZD będzie prowadziła prace związane
z aktualizacją Planu Zagospodarowania Ogrodu.

Przepraszamy za utrudnienia.

Zarząd ogrodu

dodano 18. 03. 2023 roku

================================================================================================


OGŁOSZENIE


Dnia 14. 04. 2023 roku (piątek) wznawiamy dostawę wody na działki po zimie.


W związku z powyższym prosimy o montaż wodomierzy i zakręcenie zaworów wodnych na działkach oraz dokładne ich sprawdzenie BARDZO WAŻNE.


Przypominamy, iż wodomierze powyżej pięciu lat użytkowania muszą być wymienione nowe lub poddane legalizacji
na koszt użytkownika działki.


Plombowanie wodomierzy rozpoczniemy dnia 14. 04. 2023 roku tj. piątek po napełnieniu wodą rurociągu
i prowadzone będzie w godz. od
10:00 do 13:00 i od 15:00 do 18:00 do dnia 15. 04. 2023 roku tj. sobota.


Po tym terminie plombowanie wodomierza na działce należy uzgodnić z zarządem telefonicznie.

Dodatkowy termin plombowania wodomierzy w dniu 17. 04. 2023 roku po uzgodnieniu telefonicznym.

ZARZĄD OGRODU

dodano 18. 03. 2023

================================================================================================

ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD im. Staszica w Katowicach na podstawie §§ 58, 59 zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD,
które odbędzie się
w dniu 21 kwietnia 2023 (tj. piątek) w świetlicy ROD im. Staszica w Katowicach przy ul. Kosmicznej.

Zebranie odbędzie się w I terminie o godzinie 16:00, w przypadku braku wymaganej ilości członków ROD Staszica, Walne Zebranie odbędzie się
w II terminie o godzinie 16:30

Materiały sprawozdawcze Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD, udostępnione zostaną do wglądu członkom ROD im. Staszica w świetlicy ROD
w dniu 11. 04. 2023 roku w godz. 16:00 do 18:00 oraz w dniu 12. 04. 2023 roku w godzinach od 11:00 do 13:0

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego.


1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania. Wyznaczenie protokólanta.
3. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2022 rok (merytoryczne i finansowe.
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności za 2022 rok.
9. Ocena działalności Zarządu za 2022 rok przez Komisję Rewizyjną wraz z wnioskami.
10. Dyskusja
11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:.

  • Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za 2022 r
  • Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.
  • Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2022 r.


12. Projekt Planu Pracy na 2023 rok.
13. Projekt Preliminarza Finansowego ROD na 2023 rok.
14. Ocena Preliminarza finansowego ROD na 2023 rok przez Komisje Rewizyjną ROD.
15. Dyskusja.
16. Zatwierdzenie kooptacji członków do składu organów ROD
17. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków. przedstawienie projektów uchwał i głosowanie w sprawach:

  • Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia
  • Uchwalenie realizacji zadania remontowego w tym partycypacji finansowej działkowców..
  • Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu
  • Uchwalenie Planu Pracy na 2023 rok.
  • Uchwalenie preliminarza finansowego na 2023 rok.

18. Sprawy różne
19. Zakończenie obrad.


Zarząd ROD

dodano 18. 03. 2023

================================================================================================

Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego