Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Informacje 2023 rok

Informacje Zarządu

Ogłoszenie Zarządu

W biurze Zarządu są do odbioru worki na odpady zielone.

Worki ufundowane są przez Prezydenta Miasta Katowice dla działkowców.
Worki są koloru brązowego i oznakowane przez MPGK i tylko takie będą odebrane przez wywożących.

Prosimy nie wystawiać worków innych jak brązowe i oznaczone na odpady zielone.
Miejsce składowania worków wyznaczone zostało na zewnątrz ogrodzenia w okolicy bramek wejściowych do ogrodu od strony
szybu Roździeński oraz przy głównej bramie od ul Kosmicznej.

Termin składowania worków w miejscach oznaczonych upływa z dniem 15. 11. 2023 roku.
Po tym terminie worki nie będą odbierane przez MPGK.


Worki wydawane będą w dniach:

 • 9. 10. 2023 r. w godz. od 16:00 do 17:30
 • 10. 10. 2023 r. w godz. od 10:30 do 12.00 i 17:00 do 18:00
 • 11. 10. 2023 r. w godz. od 10:30 12:00 i od 17:00 do 18:00
 • 12. 10. 2023 r. w godz. 10:00 do 12:00
 • 13. 10. 2023 r w godz. 10:30 do 12:00
 • 14. 10. 2023 r w godz. od 16:00 do 18:00


Prosimy o dostosowanie się i przestrzeganie terminów podanych w ogłoszeniu.

Zarząd ROD

dodano 7. 10. 2023

================================================================================================


OGŁOSZENIE

W dniu 20.10.2023 r.tj. piątek zostanie zakręcona woda na okres zimowy.

Kontrola i odczyty wodomierzy będą prowadzone w dniach 20 i 21.10.2023 roku
w godz. od 10:00 do 13:00 i od godz.15:00 do 17:00 oraz 23. 10. 2023 r. w godz. od 16:00 do 18:00

Dyżury członków Zarządu, którzy odczytują wodomierze pełnione będą w biurze Zarządu w godzinach jak wyżej.

Ostateczny termin kontroli wodomierzy w dniu 27. 10. 2023 r tj. PIĄTEK po
uzgodnieniu telefonicznym kontroli wodomierza w godz. od 15:00 do 17:00
Po tym terminie w przypadku braku odczytu wodomierza będzie naliczony ryczałt za wodę w 2023 roku na
podstawie Uchwały nr 12 Walnego Zebrania Sprawozdawczo z dnia 21. 04. 2023 r.tj. za 60 m3.

Każdy wodomierz musi być sprawdzony przez odczytującego.

Kartki dostarczone z podaną wartością wodomierza nie będą brane pod uwagę.
W przypadku niemożliwości przybycia w podanym terminie prosimy o podanie terminu oraz godziny, w jakiej zostanie
udostępniony wodomierz do kontroli na działce poprzez kontakt telefoniczny na numer784-907-216
Prosimy o dostosowanie się do powyższych terminów oraz godzin.

Katowice dnia 27. 09. 2023 roku.

Zarząd ROD.

dodano 2. 10. 2023

======================================================================
ZAPROSZENIE

Zapraszamy działkowców i mieszkańców dzielnicy Giszowiec w dniu 28 sierpnia 2023 roku tj. poniedziałek,

o godz.16:00 do świetlicy ogrodu na spotkanie
z przedstawicielami V Komisariatu Policji w Katowicach

Temat spotkania:
1. Bezpieczeństwo w ogrodzie i dzielnicy Giszowiec.
2. Sprawy bieżące ogrodu.

Oczekujemy na liczny udział w spotkaniu.

Zarząd ROD

dodano 21. 08

=================================================================================

OGŁOSZENIE


Informujemy, iż w dniu 22.marca 2023 roku tj. środa w godzinach od 10:00 firma geodezyjna "UNIMAP"
na zlecenie Okręgowego Zarządu Śl. PZD będzie prowadziła prace związane
z aktualizacją Planu Zagospodarowania Ogrodu.

Przepraszamy za utrudnienia.

Zarząd ogrodu

dodano 18. 03. 2023 roku

================================================================================================


OGŁOSZENIE


Dnia 14. 04. 2023 roku (piątek) wznawiamy dostawę wody na działki po zimie.


W związku z powyższym prosimy o montaż wodomierzy i zakręcenie zaworów wodnych na działkach oraz dokładne ich sprawdzenie BARDZO WAŻNE.


Przypominamy, iż wodomierze powyżej pięciu lat użytkowania muszą być wymienione nowe lub poddane legalizacji
na koszt użytkownika działki.


Plombowanie wodomierzy rozpoczniemy dnia 14. 04. 2023 roku tj. piątek po napełnieniu wodą rurociągu
i prowadzone będzie w godz. od
10:00 do 13:00 i od 15:00 do 18:00 do dnia 15. 04. 2023 roku tj. sobota.


Po tym terminie plombowanie wodomierza na działce należy uzgodnić z zarządem telefonicznie.

Dodatkowy termin plombowania wodomierzy w dniu 17. 04. 2023 roku po uzgodnieniu telefonicznym.

ZARZĄD OGRODU

dodano 18. 03. 2023

================================================================================================

ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD im. Staszica w Katowicach na podstawie §§ 58, 59 zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD,
które odbędzie się
w dniu 21 kwietnia 2023 (tj. piątek) w świetlicy ROD im. Staszica w Katowicach przy ul. Kosmicznej.

Zebranie odbędzie się w I terminie o godzinie 16:00, w przypadku braku wymaganej ilości członków ROD Staszica, Walne Zebranie odbędzie się
w II terminie o godzinie 16:30

Materiały sprawozdawcze Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD, udostępnione zostaną do wglądu członkom ROD im. Staszica w świetlicy ROD
w dniu 11. 04. 2023 roku w godz. 16:00 do 18:00 oraz w dniu 12. 04. 2023 roku w godzinach od 11:00 do 13:0

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego.


1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania. Wyznaczenie protokólanta.
3. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2022 rok (merytoryczne i finansowe.
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności za 2022 rok.
9. Ocena działalności Zarządu za 2022 rok przez Komisję Rewizyjną wraz z wnioskami.
10. Dyskusja
11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:.

 • Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za 2022 r
 • Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.
 • Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2022 r.


12. Projekt Planu Pracy na 2023 rok.
13. Projekt Preliminarza Finansowego ROD na 2023 rok.
14. Ocena Preliminarza finansowego ROD na 2023 rok przez Komisje Rewizyjną ROD.
15. Dyskusja.
16. Zatwierdzenie kooptacji członków do składu organów ROD
17. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków. przedstawienie projektów uchwał i głosowanie w sprawach:

 • Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia
 • Uchwalenie realizacji zadania remontowego w tym partycypacji finansowej działkowców..
 • Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu
 • Uchwalenie Planu Pracy na 2023 rok.
 • Uchwalenie preliminarza finansowego na 2023 rok.

18. Sprawy różne
19. Zakończenie obrad.


Zarząd ROD

dodano 18. 03. 2023

================================================================================================

Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego