Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Informacje 2022 rok

Informacje Zarządu

OGŁOSZENIE


W biurze Zarządu są do odbioru worki na odpady zielone. Worki ufundowane są przez Prezydenta Miasta Katowice dla działkowców.

Worki są koloru brązowego i oznakowane przez MPGK i tylko takie będą odebrane przez wywożących.


Prosimy nie wystawiać worków innych jak brązowe i oznaczone na odpady zielone.


Miejsce składowania worków wyznaczone zostało na zewnątrz ogrodzenia w okolicy bramek wejściowej do ogrodu
od strony szybu Roździeński oraz przy głównej bramie od ul Kosmicznej.


Termin składowania worków w miejscach oznaczonych upływa z dniem 15. 11. 2022 roku.
Po tym terminie worki nie będą odbierane przez MPGK.


Worki wydawane będą w dniach:

 • 4. 10. 2022 r. w godz. od 16:00 do 17:00
 • 5. 10. 2022 r. w godz. od 10:00 do 12:00 i od 17:00 do 18:00
 • 6. 10. 2022 r. w godz. od 10:00 do 12:00 i od 17:00 do 18:00
 • 7. 10. 2022 r. w godz. od 10:00 do 12:00
 • 8. 10. 2022 r. w godz. od 10:30 do 12:00
 • 10. 10. 2022 r. w godz. od 16:00 do 18:00


Prosimy o dostosowanie się i przestrzeganie terminów podanych w ogłoszeniu.

Zarząd ROD

dodano 4. 10. 2022

=====================================================================================

OGŁOSZENIE

W dniu 20. 10. 2022 roku tj. czwartek zostanie zakręcona woda na okres zimowy.
Kontrola i odczyty wodomierzy będą prowadzone w dniach od 20. 10. 2022 roku do 22. 10. 2022 roku włącznie.


Dyżury członków Zarządu, którzy przeprowadzą odczyt pełnione będą w biurze Zarządu
w godzinach od 10:00 do 13:00 i od godz. 15:00 do godz. 17:00

Ostateczny termin odczytów wodomierzy upływa w dniu 27. 10. 2022 roku tj. CZWARTEK

Po tym terminie w przypadku braku odczytu wodomierza będzie naliczony ryczałt
na podstawie Uchwały nr 12 Walnego Zebrania Sprawozdawczo z dnia 25. 04. 2022 r tj. za 60 m3 w kwocie 378,60 zł.

Każdy wodomierz musi być sprawdzony przez odczytującego.
Kartki dostarczone z podaną wartością wodomierza nie będą brane pod uwagę.
W przypadku niemożliwości przybycia w podanym terminie prosimy o pozostawienie kartki w skrzynce wiszącej na świetlicy
i podanie terminu oraz godziny, w jakiej zostanie udostępniony wodomierz do kontroli na działce
lub kontakt telefoniczny na numer784-907-216

Prosimy o dostosowanie się do wyżej wymienionych zaleceń, terminu oraz godzin kontroli wodomierzy.

Zarząd ROD

dodano 28. 09. 22

======================================================================================

OGŁOSZENIE

W związku z planowanym remontem szaf energetycznych w alejkach ogrodu od dnia 13. 07. 2022 r. do 30. 07. 2022
mogą wystąpić krótkotrwałe braki napięcia na działkach w godz. od 10:00 do 18:00
Za utrudnienia przepraszamy.


ZARZĄD ROD

dodano 9. 07. 2022

================================================================================================

Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze


Zarząd ROD na podstawie §§ 58,59 Statutu PZD zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków ROD im Staszica
w dniu 25. 04. 2022 roku (tj. poniedziałek) w świetlicy ROD im Staszica w Katowicach przy ul. Kosmicznej.


Zebranie odbędzie się w I terminie o godzinie 16:00 a w przypadku braku wymaganej ilości członków ROD Staszica, Walne Zebranie odbędzie się w II terminie o godzinie 16:30

Materiały sprawozdawcze Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD udostępnione zostaną do wglądu Członkom ROD im. Staszica w

świetlicy ROD. im. Staszica przy ul. Kosmicznej w dniu 12. 04. 2022 roku w godz. 10:00 do 12:00 oraz
w dniu 13. 04. 2022 roku w godzinach od 16:00 do 18:00


Proponowany porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania. Wyznaczenie protokólanta.
3. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2021 rok (merytoryczne i finansowe)
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności za 2021 rok.
9. Ocena działalności Zarządu za 2021 rok przez Komisję Rewizyjną wraz z wnioskiem.
10. Dyskusja
11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:

 • Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za 2021 r
 • Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.
 • Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2021 r.

12. Projekt Planu Pracy na 2022 rok.
13. Projekt Preliminarza Finansowego ROD na 2022 rok.
14. Ocena Preliminarza finansowego ROD na 2022 rok przez Komisję Rewizyjną ROD.
15. Dyskusja.
16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowanie w sprawach:

 • Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia
 • Uchwalenie opłaty ogrodowej w 2022 roku
 • Uchwalenie realizacji zadania remontowego w tym partycypacji finansowej działkowców..
 • Uchwała w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej - opłata energetyczna.
 • Uchwała w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej - opłata wodna.
 • Uchwała w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty za wywóz śmieci z terenu ROD


Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu:

 • Uchwała w sprawie kwoty przeznaczonej na świadczenia
 • Uchwalenie Planu Pracy na 2022 rok.
 • Uchwalenie preliminarza finansowego na 2022 rok.

17. Sprawy różne
18. Zakończenie obrad.

Zarząd ROD

dodano 29. 03. 2022

=================================================================================================

OGŁOSZENIE ZARZĄDU


Dnia 7. 04. 2022 roku (czwartek) wznawiamy dostawę wody na działki po zimie.


W związku z powyższym prosimy o montaż wodomierzy i zakręcenie zaworów wodnych na działkach oraz dokładne ich sprawdzenie JEST TO BARDZO WAŻNE.


Przypominamy, iż wodomierze powyżej pięciu lat użytkowania muszą być wymienione na nowe lub poddane legalizacji na koszt użytkownika działki.


Plombowanie wodomierzy rozpoczniemy dnia 7. 04. 2022 r tj. czwartek po napełnieniu wodą rurociągu i prowadzone będzie
w godz. od 10:00 do 13:00 i od 16:00 do 18:00 do dnia 9. 04. 2022 r tj. sobota.


Po tym terminie plombowanie wodomierza na działce należy uzgodnić z zarządem telefonicznie.

Dodatkowy termin plombowania wodomierzy w dniu 23. 04. 2022 roku po uzgodnieniu telefonicznym.

Zarząd ogrodu

dodano 17. 03. 2022
================================================================================================

DBAJMY O SIEBIE – stosuj na co dzień zasadę DDMW każdej sytuacji utrzymaj dystans społeczny min. 1,5m

Dezynfekuj ręce przy każdej sposobności

Zakrywaj usta i nos maseczką wszędzie, gdzie jest to wymagane

NIE LEKCEWAŻ ZAGROŻENIA !

BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY !


Sczepienie to najskuteczniejsza broń w walce z ciężkim przebiegiem choroby oraz śmiercią.

Pozwala unikać zachorowania na COVID-19 lub łagodnie przejść przez zakażenie. Ryzyko zgonu z powodu COVID-19, wśród osób niezaszczepionych w stosunku do zaszczepionych jest blisko 60 razy większe.

Jeśli masz więcej niż 50 lat i od Twojego szczepienia minęło 5 miesięcy, to już teraz możesz przyjąć przypominającą dawkę szczepionki przeciw COVID-19. Wszystkie pozostałe pełnoletnie osoby mogą przyjąć dawkę przypominającą, po 6 miesiącach od pełnej dawki szczepionki.

Nie wszystkie szczepionki zapewniają odporność na całe życie.
W przypadku niektórych szczepień nabyta odporność maleje z czasem.

To zjawisko tzw. słabnącej odporności, znane na długo przed pandemią koronawirusa.

Dlatego powtarzanie niektórych szczepień to działanie konieczne, normalne i bezpieczne.

=====================================================================================

Apel KZ PZD do działkowców z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich w PZD

Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego