Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Informacje 2021 rok

Informacje Zarządu

OGŁOSZENIE

W dniu 18. 10. 2021 r. tj. poniedziałek zostanie zakręcona woda na okres zimowy.

Kontrola i odczyty wodomierzy będą prowadzone w dniach od 18. 10. 2021 r do 20. 10. 2021 r włącznie.

Dyżury członków Zarządu, którzy przeprowadzą odczyt pełnione będą w biurze Zarządu w godzinach
od 10:00 do 13:00 i od godz. 15:00 do godz. 17:00
.

Ostateczny termin odczytów wodomierzy upływa w dniu 23. 10. 2021 r. tj. sobota

Po tym terminie w przypadku braku odczytu wodomierza będzie naliczony ryczałt na podstawie
Uchwały nr 11 Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego z dnia 13. 04. 2019 r.tj. za 60 m3 w kwocie 349 zł.

Każdy wodomierz musi być sprawdzony przez odczytującego.

Kartki dostarczone z podaną wartością wodomierza nie będą brane pod uwagę.
W przypadku niemożliwości przybycia w podanym terminie prosimy o pozostawienie kartki w skrzynce wiszącej na świetlicy
i podanie terminu oraz godziny, w jakiej zostanie udostępniony wodomierz do kontroli na działce lub kontakt telefoniczny
na numer784 907 216
Prosimy o dostosowanie się do wyżej wymienionych zaleceń, terminu oraz godzin kontroli wodomierzy.

Zarząd ROD

dodano 25. 09.21

=================================================================================================

OGŁOSZENIE

W biurze Zarządu są do odbioru worki na odpady zielone.
Worki ufundowane są przez Prezydenta Miasta Katowice dla działkowców.

Worki są koloru brązowego i oznakowane przez MPGK i tylko takie będą odebrane przez wywożących.
Prosimy nie wystawiać worków innych jak brązowe i oznaczone na odpady zielone.


Miejsce składowania worków wyznaczone zostało na zewnątrz ogrodzenia w okolicy bramek wejściowych do ogrodu od strony
szybu Roździeński oraz przy głównej bramie od ul. Kosmicznej.

Termin składowania worków w miejscach oznaczonych upływa z dniem
30. 11. 2021 roku.
Po tym terminie worki nie będą odbierane przez MPGK.

Worki wydawane będą w dniach:


 • 27. 09. 2021 r. w godz. od 10:00 do 12:00 i 16:00 do 17:00
 • 28. 09. 2021 r. w godz. od 10:00 do 12:00 i 17:00 do 18:00
 • 29. 09. 2021 r. w godz. od 10:00 12:00 i od 17:00 do 18:00
 • 1. 10. 2021 r. w godz. 10:00 do 12:00.
 • 2. 10. 2021 r w godz. 10:30 do 12:00
 • 5. 10. 2021 r w godz. od 16:00 do 18:00.


Prosimy o dostosowanie się i przestrzeganie terminów podanych w ogłoszeniu.

Zarząd ROD

dodano 25. 09. 21

====================================================================================

Zawiadomienie


W dniach 03 i 17 sierpnia biuro Zarządu ROD nie będzie czynne,
wszelkie sprawy dotyczące działki można będzie załatwić w dniach 19. 08 od godz. 10:00 do 12:30
oraz 20. 08.2021 roku w godz. 16:00 do 18:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zarząd ROD

dodano 24. 07. 2021

=================================================================
ZAPROSZENIE


Zarząd ROD Staszica w Katowicach zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE


Które odbędzie się w dniu 31. 08. 2021 roku ( wtorek) na terenie przyległym do świetlicy ROD Staszica przy ul. Kosmicznej.


Zebranie przeprowadzone będzie z zastosowaniem warunków sanitarno epidemiologicznych oraz wytycznych obowiązujących w dniu zebrania. Uczestnicy zebrania mają obowiązek dostosowania się do zaleceń sanitarno epidemiologicznych i obostrzeń w tym zakresie.

Początek obrad w I terminie godz. 16:30, w II terminie godz.17: 00

Uchwały Walnego Zebrania odbytego w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę członków Związku obecnych na zebraniu.


Proponowany Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD Staszica.

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.
3. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2019 rok ( sprawozdanie merytoryczne i finansowe)
7. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2020 rok ( sprawozdanie merytoryczne i finansowe)
8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2019 rok
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2020 roku.
11. Ocena działalności Zarządu ROD za 2019 i 2020 roku przez Komisje Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
12. Dyskusja.
13. Sprawozdanie Komisji Uchwała i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowanie w sprawach:

 • Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2019 roku.
 • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok.
 • Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2019 roku.
 • Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2020 roku.
 • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok.
 • Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2020 roku.

14. Projekt planu pracy na 2021 rok.
15. Projekt preliminarza finansowego na 2021 rok.
16. Ocena preliminarza finansowego ROD na 2021 rok przez Komisje Rewizyjną ROD.
17. Dyskusja.
18. Sprawozdanie Komisji Uchwała i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowanie w sprawach:

 • Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2021 roku.
 • Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu
 • Uchwalenie planu pracy na 2021 rok.
 • Uchwalenie preliminarza finansowego na 2021 rok.

19. Sprawy różne.
20. Zakończenie obrad.


Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu dla działkowców w dniu 19. 08. 2021 roku
w godz. od 10:00 do 12:30 oraz w dniu 20.08.2021 w godz. od 16:00 do 18:00 w Świetlicy ROD Staszica.

Zarząd ROD

dodano 24. 07. 2021

======================================================================================
OGŁOSZENIE


W związku z planowaną wymianą liczników energii elektrycznej w złączach pomiarowych
od dnia 14. 06. 2021 r. do 31. 07. 2021 roku
mogą wystąpić krótkotrwałe braki napięcia na działkach w godz. od 10:00 do 18:00
Za utrudnienia przepraszamy.

Zarząd ROD

dodano 12. 06. 2021

============================================================================================
Informacja Zarządu


Od dnia 1 czerwca 2021 roku biuro Zarządu ROD będzie czynne w dniach pełnienia
Dyżurów przez członków Zarządu Ogrodu.

dodano 22. 05. 21

============================================================================

Ogłoszenie


W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, plombowanie i odczyty wodomierzy w podanym terminie na poprzednim ogłoszeniu nie obędą się.

Następny termin wyznaczamy na okres od poniedziałku 19 kwietnia do 21 kwietnia 2021 roku
w godzinach od 10:00 do 13:00 i od 15:00 do 18:00


Za utrudnienia przepraszamy.

Jednocześnie informujemy, że potrzebna jest jedna osoba do plombowania i odczytów wodomierzy.
Osoba, która zdecyduje się na pomoc proszona jest o kontakt telefoniczny do Zarządu ROD nr 784 907 216
lub e-mail: rodgisz@o2.pl

Zarząd ROD

dodano 15. 04. 21

================================================================================================


OGŁOSZENIE


Dnia 15. 04. 2021 roku wznawiamy dostawę wody na działki po okresie zimowym.


W związku z powyższym prosimy o montaż wodomierzy i zakręcenie zaworów wodnych na działkach oraz dokładne ich sprawdzenie.

Plombowanie wodomierzy rozpoczniemy dnia 15. 04. 2021 r tj. czwartek po napełnieniu wodą rurociągu i prowadzone będzie w godz. od 10:00 do 13:00 i od 16:00 do 18:00 do dnia 17. 04. 2021 r tj. sobota.

Po tym terminie plombowanie wodomierza na działce należy uzgodnić z zarządem telefonicznie.
Dodatkowy termin plombowania wodomierzy w dniu 24. 04. 2021 roku po uzgodnieniu telefonicznym.

ZARZĄD ROD

dodano 22. 03. 2021


Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego