Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Informacje Zarządu ROD im. Staszica 2015 rok

Informacje Zarządu

Dyżur Skarbnika -dopłaty do wody

10 listopad 2015 - godzina 10.00 do 12.00
20 listopad 2015 - godzina 14.00 do 16.00

KWOTA DOPŁATY

Nr działki

Kwota do zapłaty

6

5,82

9

17,46

17

23,28

24

98,94

27

11,64

28

11,64

30

81,48

33

49,47

36

40,47

38

52,38

46

11,64

49

5,82

58

26,19

59

37,83

61

26,19

62

29,10

71

17,46

73

8,73

79

8,73

80

26,19

83

5,82

84

29,10

89

58,20

94

40,74

95

5,82

97

46,56

98

256,08

99

29,10

100

14,55

103

23,28

107

81,48

109

20,37

113

32,01

114

37,83

117

61,11

120

5,82

   

Konto do wpłaty

Bank Spółdzielczy " Silesia"
90 8437 0002 0050 0100 0765 0001

====================================================================================
Program obchodów "Dnia Działkowca 2015", które odbędą się dnia 19 września 2015 roku.1. Godzina 16. 00 część oficjalna.

  • Przywitanie działkowców oraz zaproszonych gości.
  • Przemówienie okolicznościowe Prezesa Ogrodu.
  • Wręczenie Dyplomów przyznanych przez Zarząd ROD użytkownikom działek:

Za Ładną Działkę.
Za Dorodne Plony.


2. Po części oficjalnej do godz. 18.00 wydanie tradycyjnego poczęstunku dla działkowców.


Prowiant wydawany będzie tylko i wyłącznie Członkom R.O.D. im. Staszica.

Zapraszamy działkowców do wspólnej zabawy przy ognisku i pieczeniu kiełbasy.


Komitet Organizacyjny Obchodów Dnia Działkowca 2015

Informujemy Działkowców, iż msza św. Za Działkowców i Plony zostanie odprawiona w kościele św. Stanisława Kostki
w dniu 6 września 2015 roku o godz. 10.30.

Serdecznie wszystkich zapraszamy.

dodano 26. 08. 2015 roku

=====================================================================================


Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Staszica w Katowicach, dziękuje wszystkim działkowcom za terminowe wpłaty na rzecz ogrodu za 2015 rok.

dodano 4 lipca 2015 roku

=====================================================================================

Komunikat Zarządu


W związku z przeglądem sieci energetycznej w ogrodzie i wykonaniem pomiarów kabli energetycznych w dniach
od
25. 05. 2015 roku do 29. 05. 2015 roku wystąpią braki napięcia na działkach w godz. od 8.00 do 16.00


Za utrudnienia przepraszamy


Zarząd ROD im. Staszica

dodano 19 maja 2015
================================================================================================

OGŁOSZENIE


Informujemy użytkowników działek, że wznowienie dostawy wody na działki po zimie przewidujemy
w dniu 23. 04. 2015 roku. tj. czwartek.

Wznowienie dostawy wody będzie możliwe jeżeli warunki pogodowe umożliwią plombowanie wodomierzy.


W związku z powyższym prosimy o montaż wodomierzy na działkach i dokładne ich sprawdzenie BARDZO WAŻNE.

Plombowanie wodomierzy rozpoczniemy od dnia 23. 04. 2015 roku tj. czwartek po napełnieniu wodą rurociągu i prowadzone będzie w godz. od 10 °° do 13 °° i od 16 °° do 18°° do dnia 25. 04. 2015 roku.

Po tym terminie plombowanie wodomierza na działce należy uzgodnić z Zarządem.

Ostateczny termin plombowania wodomierzy upływa z dniem 30. 04. 2015 roku.


ZARZĄD ROD im. Staszica


dodano 16. 04. 2015 roku
================================================================================================

Kontrola rurociągu wodnego w ogrodzie


W dniach od 16. 03. 2015 roku do 31. 03. 2015 będą prowadzone w ogrodzie prace związane z kontrolą szczelności rurociągu wodnego w alejkach i na działkach.
Prosimy o zakręcenie zaworów wodnych na działkach przed wodomierzem.
Wskazana jest obecność działkowca na działce w celu kontroli rurociągu.
Obowiązkowo na działce muszą być działkowcy, którzy mają zabudowane zawory w altanie
lub w pomieszczeniach zamkniętych.


Od skuteczności sprawdzonych rurociągów i zaworów uzależnione będzie wznowienie dostaw wody.
Szczegóły prowadzonych prac można uzyskać w biurze Zarządu lub dzwoniąc nr tel. 784907216.


Będziemy o szczegółach kontroli i postępie prac informować.

Zarząd ROD im. Staszica

dodano w dniu 28. 02. 2015 roku

================================================================================================

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Staszica w Katowicach
zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE


Które odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2015 roku w świetlicy ROD im. Staszica przy ul. Kosmicznej.
Początek obrad w I terminie o godz. 15.30 W przypadku braku kworum zebranie odbędzie się w II terminie o godz.16.00

Uchwały Walnego Zebrania odbytego w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę członków Związku obecnych na zebraniu.


Proponowany Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD im. Staszica.
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego.
5. Wybór komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności w 2014 r. i za kadencję.
7. Sprawozdanie finansowe za okres od 19. 01. do 31. 12. 2014 roku.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2014 roku.
9. Ocena Zarządu przez Komisję Rewizyjną ROD za 2014 rok oraz za kadencję wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium.
10. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2015 rok.
11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
12. Dyskusja.
13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2014 roku.
14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres od 19. 01. do 31. 12. 2014 roku.
15. Uchwała w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu ROD.
16. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2014 roku.
17. Ustalenie składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.
18. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i na Delegatów na okręgowy zjazd PZD.
19. Wybory:
a) Zarządu ROD,
b) Komisji Rewizyjnej ROD,
c) Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
20. Uchwalenie programu działania na okres kadencji.
21. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia , w tym także:
a) wysokości i terminu wnoszenia opłaty energetycznej,
b) wysokości i terminu wnoszenia opłaty wodnej.
22. Uchwalenie planu inwestycji i remontów, w tym partycypacji finansowej działkowców*.
23. Uchwalenie planu pracy i preliminarza finansowego na 2015 rok.
24. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
25. Sprawy różne.
26. Zakończenie obrad.
* Tylko w przypadku podjęcia inwestycji.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniu 31. 03. 2015 roku w godz. od 16.00 do 18.00
w świetlicy ROD Staszica.

dodano w dniu 28. 02. 2015 roku

Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego