Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Informacje Zarządu ROD im. Staszica w 2014 roku

Informacje ZarząduOGŁOSZENIE


W biurze Zarządu są do odbioru worki na odpady zielone. Worki ufundowane są przez Prezydenta Miasta Katowice dla działkowców. Worki są koloru brązowego i oznakowane przez MPGK i tylko takie będą odebrane przez wywożących.
Miejsce składowania worków wyznaczone zostało w okolicy bramki wejściowej do ogrodu od strony szybu Roździeński i będzie oznakowane.

Worki wydawane będą w dniach:
09. 10. 2014 r. tj. czwartek w godz. od 15:00 do 17:00
10. 10. 2014 r. tj. piątek w godz. od 15: 00 do 17:00
13. 10. 2014 r. tj. poniedziałek w godz. 16:00 do 17:00.
14. 10. 2014 r. tj. wtorek w godz. 10:30 do 12:00, i od 15:00 do 17:00.

Prosimy o dostosowanie się i przestrzeganie terminów podanych w ogłoszeniu.

Zarząd ROD im. Staszica

dodano 7. 10. 2014

==============================================================================================================================

OGŁOSZENIE


W dniu 15. 10. 2014 roku zostanie zakręcona woda na okres zimowy.

Kontrola i odczyty wodomierzy będą przeprowadzone w dniach od 15. 10. 2014 r do 17. 10. 2014 roku włącznie.


Dyżury członków Zarządu, którzy przeprowadzą odczyt pełnione będą w biurze Zarządu w godzinach od 10.00 do 13.00
i od godz. 15.00 do 17.30


Ostateczny termin odczytów wodomierzy upływa w dniu 26. 10. 2014 roku.


Po tym terminie w przypadku braku odczytu wodomierza będzie naliczony ryczałt zgodnie z Uchwałą nr 10 Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 26. 04. 2014 roku.


Każdy wodomierz musi być sprawdzony przez odczytującego.
Kartki wrzucone z podaną wartością wodomierza nie będą brane pod uwagę.


W przypadku niemożliwości przybycia w podanym terminie prosimy o pozostawienie kartki w skrzynce wiszącej na świetlicy i podanie terminu oraz godziny, w jakiej zostanie udostępniony wodomierz do kontroli na działce lub kontakt telefoniczny na nr 784-907-216

Prosimy o dostosowanie się do wyżej wymienionych zaleceń, terminu oraz godzin kontroli wodomierzy.

Zarząd ROD im.Staszica


dodano 5. 10. 2014 roku


======================================================================================
Dnia 7 września 2014 roku w kościele parafialnym św. Stanisława Kostki w Katowicach Giszowcu. została odprawiona msza św. w intencji zebranych plonów z działek, pól i ogrodów oraz za zmarłych działkowców z Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Staszica.
Mszę celebrował proboszcz parafii św. Stanisława Kostki ks. Adam Markiewka.

======================================================================

Program obchodów "Dnia Działkowca 2014" które odbędą się dnia 13 września 2014 roku.1. Godzina 16.00 część oficjalna.

  • Przywitanie działkowców oraz zaproszonych gości.
  • Przemówienie okolicznościowe Prezesa Ogrodu.
  • Wręczenie Dyplomów przyznanych przez Zarząd ROD użytkownikom działek: Za Ładną Działkę; Za Dorodne Plony.


2. Po części oficjalnej do godziny 18.00 wydanie tradycyjnego poczęstunku dla działkowców.

Prowiant wydawany będzie tylko i wyłącznie Członkom ROD im. Staszica.

Zapraszamy działkowców do wspólnej zabawy przy ognisku i pieczeniu kiełbasy.

Komitet Organizacyjny bchodów Dnia Działkowca 2014

dodano 28. 08. 2014 roku


+++++++++++++++++++++++++++++++++++


Informujemy Działkowców, iż msza św. Za Działkowców i Plony zostanie odprawiona w kościele św. Stanisława Kostki
w dniu 7 września 2014 roku o godz. 9.00

Serdecznie wszystkich zapraszamy.
=====================================================================================W dniu 17 września 2014 roku o godz. 17.00 w świetlicy Rodzinnego Ogrodu Działkowego " Barbara" przy
ul. Mysłowickiej 120
odbędzie się Zebranie Działkowców w sprawie wyboru Stowarzyszenia ogrodowego.


W przypadku braku kworum tj. 50% działkowców w I terminie wyznacza się II termin zebrania tego samego dnia o godz. 17.30.

Porządek Zebrania.

1. Otwarcie Zebrania
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
3. Wybór Protokólanta
4. Wybór Prezydium Zebrania
5. Zatwierdzenie Porządku Obrad
6. Zatwierdzenie Regulaminu Obrad
7. Wybór Komisji Mandatowej
8. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
9. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
10. Wniosek przedstawiciela PZD o pozostawieniu ROD w Stowarzyszeniu Ogrodowym PZD.
11. Wniosek Przedstawiciela grupy inicjatywnej działkowców z ogrodu o wyodrębnienie ROD ze struktur stowarzyszenia ogrodowego PZD.
12. Dyskusja
13. Podjęcie Uchwał.
14. Zakończenie zebrania

Zarząd ROD im. Staszica

dodano 28. 08. 2014 roku

===============================================================================================

OGŁOSZENIE


W dniach od 23 do 30 czerwca 2014 roku firma Remondis podstawi na ogród kontener na gruz.
Kontener będzie podstawiony od strony szybu Roździeński.

Podstawiony kontener przeznaczony jest tylko i wyłącznie na gruz budowlany, lub inny, uznany jako gruz.


Prosimy użytkowników działek o przygotowanie zbędnego gruzu i w wyznaczonym terminie wrzucenie do kontenera.


Zarząd ROD

dodano 22. 06. 2014 roku

================================================================================================

OGŁOSZENIE


W związku z konieczną wymianą odcinka kabla głównego w alejce Tulipanów zasilającym działki od nr 97 do 102 mogą wystąpić braki napięcia na działkach od nr 85 do 125 w dniu
30. 05. 2014 roku tj. piątek
Wyłączenia prądu uzależnione będą z postępem prac związanych z wykopami pod nowy kabel.

W tym samym czasie planowana jest również wymiana zaworu wodnego na rurociągu głównym w alejce Tulipanów.
W związku z powyższym zostanie zakręcona woda w ogrodzie na czas trwania wymiany zaworu.

Prosimy użytkowników działek o pomoc w usunięciu awarii.
Zaangażowanie działkowców w pracach przy usuwaniu awarii zminimalizuje utrudnienia w dostawie wody i prądu na ogrodzie.

Zgłoszenia chętnych osób do pracy przy usuwaniu awarii przyjmuje Prezes Zarządu telefonicznie nr tel. 784 907 216 lub osobiście.
Za utrudnienia w dostawie wody i prądu do działek przepraszamy

Zarząd ROD im. Staszica

dodano 28. 05. 2014

================================================================================================

OGŁOSZENIEProsimy o odbiór zapłaconych i zamówionych wodomierzy w biurze Zarządu w dniach:


2. 04. w godz. od 14.00 do 16.00
3. 04. w godz. od 10.30 do 12.30
4. 04. w godz. od 10.30 do 12.30 i od 16.00 do 17.30
7. 04. w godz. od 17.00 do 18.00


Zarząd ROD

dodano 1. 04. 2014

================================================================================================


ZAWIADOMIENIEZarząd ROD im. Staszica w Katowicach zawiadamia, że w dniu 26. 04. 2014 roku w świetlicy ROD przy ul Kosmicznej odbędzie się
Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków ROD

Początek Obrad Walnego Zebrania w I terminie o godz. 15.30


W przypadku braku wymaganej ilości członków PZD, Walne Zebranie odbędzie się w II terminie o godz. 16.00.

Zgodnie z § 79 ust.2 statutu PZD uchwały Walnego Zebrania odbytego w II terminie są ważne bez względu na liczbę członków PZD
obecnych na zebraniu.


Materiały sprawozdawcze Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i Komisji Rozjemczej ROD udostępnione zostaną do wglądu Członkom Związku w dniu 15. 04. 2014 r w godzinach od 16.00 do 18.00 w świetlicy ROD im Staszica przy ul Kosmicznej w Katowicach.

Proponowany porządek obrad dostarczono Członkom ROD im. Staszica w Zaproszeniach na Walne Zebranie Sprawozdawcze.


Zarząd ROD im. Staszica

dodano 30. 03. 2014 roku

===============================================================================================OGŁOSZENIE


W związku z znacznym niedoborem wody pomiędzy wodomierzem głównym a wodomierzami na działkach w 2013 roku
wynoszącym niedobór w ilości 125,228 m3 wody, Zarząd ogrodu podjął decyzję o wymianie wodomierzy na działkach.
Wymianie podlegają wodomierze, które zostały zakupione i zainstalowane przed 2010 rokiem.

Koszty zakupu wodomierza ponosi użytkownik działki.

Każdy wodomierz na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 07.01.2008 r opublikowany w Dzienniku Ustaw
nr 5 załącznik nr 6 winien posiadać legalizację, co 5 lat.

Wodomierze instalowane w naszym ogrodzie w znacznej ilości pracują od 1999 r i 2000 roku i utraciły ważność legalizacji.
Wodomierze należy wymienić przed wznowieniem dostawy wody na działki po okresie zimowym w miesiącu kwietniu.
Prosimy o dostosowanie się użytkowników działek do powyższej decyzji.

Plombowane będą tylko nowe wodomierze które zostały wymienione w okresie ostatnich 5 lat.

Istnieje możliwość zakupu wodomierzy Metron w hurcie w cenie 46,00 zł.za 1 szt.Zarząd ROD im. Staszica

dodano 21. 03. 2014 roku


===============================================================================================

Wodomierze przewidziane do wymiany w 2014 roku

Nr działki

Nr wodomierza

Rok produkcji

Uwagi

1.

7303445/06

2006

 

2.

1238812

1999

 

3

9881087/99

1999

 

4

1240557/99

1999

 

6

99002391

2000

 

7

1242062/99

Brak

Prosimy wyjaśnić

8

1420986/99

1999

 

9

249672/06

2006

 

10

249690/06

2006

 

11

1206530/99

1999

 

12

1241429/99

1999

 

14

8327185/06

2006

 

15

8326424/06

2006

 

16

1239621/99

1999

 

17

1241567/99

1999

 

18

9880273

Brak

Prosimy wyjaśnić

19

1206912/99

1999

 

20

4044196/08

2008

 

21

6145006/95

1995

 

23

1239447/99

1999

 

24

8336474/06

2006

 

26

3254935/01

2001

 

27

9924801/99

1999

 

28

1240239/99

1999

 

29

9874258/99

1999

 

30

2332105

2008

 

31

734874/08

2008

 

32

2060945/00

2000

 

33

501022604

2009

 

34

2073201/00

2000

 

35

1238443/99

1999

 

36

1368061/99

1999

 

37

1241820/99

1999

 

38

333138/06

2006

 

39

8049234/96

1996

 

40

10089055

Brak

Prosimy wyjaśnić

41

8691581/08

2008

 

42

1241455/99

1999

 

43

6212586/04

2004

 

44

1239497/99

1999

 

45

1206407/99

1999

 

46

1102322

2008

 

47

284804/05

2005

 

48

2674767

2008

 

49

3282483/01

2001

 

50

8201082/05

2005

 

51

8852507

2009

 

52

1206514/99

1999

 

55

1255041/99

1999

 

56

1432940/99

1999

 

57

1203594/99

1999

 

58

1947370/00

2000

 

59

5949/01

2001

 

60

BA030649/09

2009

 

62

501015778

2008

 

63

1240055/99

1999

 

64

97643654/97

1997

 

65

2082445/00

2000

 

66

2058991/00

2000

 

67

2139454/00

2000

 

68

1028185/99

1999

 

70

1238608/99

1999

 

71

3528280/01

2001

 

72

97532861

2008

 

73

1242099/99

1999

 

74

6490439/04

2004

 

75

2059050/00

2000

 

76

2074573/00

2000

 

77

147368

Brak

Prosimy wyjaśnić

78

4356799/02

2002

 

79

9830536/99

1999

 

80

1207005/99

1999

 

81

34400

1999

 

82

1238593/99

1999

 

83

1249187/00

2000

 

84

8854249

Brak

Prosimy wyjaśnić

85

2044233/02

2002

 

86

1338698/99

1999

 

87

2082187/00

2000

 

88

501046722/09

2009

 

89

5201044/03

2003

 

90

2685853/00

2000

 

91

2675365

2008

 

92

1206866/99

1999

 

93

1241699/99

1999

 

94

1412709/99

1999

 

95

1252757/99

1999

 

96

8337361/06

2006

 

97

1949503/00

2000

 

98

1239064/99

1999

 

99

9880459/99

1999

 

100

1242386/99

1999

 

101

2058682/99

1999

 

102

2042508/00

2000

 

103

1241377/99

1999

 

104

2213389/00

2000

 

106

9860191/99

1999

 

107

7468140/05

2005

 

108

1028776/99

1999

 

109

8475193/97

1999

 

110

1238615/99

1999

 

111

7621284

2008

 

112

1949186/00

2000

 

113

1241896/99

1999

 

114

8618699

Brak

Prosimy wyjaśnić

115

1241775/99

1999

 

116

1676509/99

1999

 

118

9880379/99

1999

 

119

2395077/94

1994

 

122

1239410/99

1999

 

123

1241596/99

1999

 

124

9840749/99

1999

 

126

2843787/00

2000

 

Informacje dotyczące wymiany wodomierzy można uzyskać dzwoniąc na nr tel. 784907216
lub w biurze Zarządu
.
====================================================================================

OGŁOSZENIE


Informujemy użytkowników działek, że wznowienie dostawy wody na działki po zimie przewidujemy
w dniu 12. 04. 2014 roku. tj. sobota.


Natomiast w dniach od 01. 04. 2014 roku będziemy napełniać rurociągi w alejkach w celu kontroli i sprawdzenia szczelności rurociągu.
W związku z powyższym prosimy o zakręcenie zaworów wody na działkach przed wodomierzem i dokładne ich sprawdzenie.

Plombowanie wodomierzy rozpoczniemy od dnia 12.04 2014 roku tj. sobota po napełnieniu wodą rurociągu i prowadzone będzie w godz. od 10 °° do 13 °° i od 15 °° do 18°° do dnia 15. 04. 2014 roku.


Po tym terminie plombowanie wodomierza na działce należy uzgodnić z Zarządem.

Ostateczny termin plombowania wodomierzy upływa z dniem 30.04.2014 r.

ZARZĄD RODdodano 22. 03. 2014 roku

Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego