Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Informacje Zarządu ROD im. Staszica 2013 roku

Informacje Zarządu

W dniu 15. 10. 2013 r. zostanie zakręcona woda na okres zimowy.


Kontrola i odczyty wodomierzy będą przeprowadzone w dniach od 15. 10. 2013 r do 17. 10. 2013 roku włącznie.

Dyżury członków Zarządu, którzy przeprowadzą odczyt pełnione będą w biurze Zarządu w godzinach od 10.00 do 13.00
i od godziny 15.00 do 17.30


Ostateczny termin odczytów wodomierzy upływa w dniu 26. 10. 2013 roku. Po tym terminie w przypadku braku odczytu wodomierza będzie naliczony ryczałt zgodnie z Uchwałą nr 9 Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 20 kwietnia 2013 roku.


Każdy wodomierz musi być sprawdzony przez odczytującego.
Kartki wrzucone z podaną wartością wodomierza nie będą brane pod uwagę.


W przypadku niemożliwości przybycia w podanym terminie prosimy o pozostawienie kartki w skrzynce wiszącej na świetlicy i podanie terminu oraz godziny, w jakiej zostanie udostępniony wodomierz do kontroli na działce lub kontakt telefoniczny na nr 784 907 216

Prosimy o dostosowanie się do wyżej wymienionych zaleceń, terminu oraz godzin kontroli wodomierzy.

Zarząd ROD im. Staszica w Katowicach

dodano 1 października 2013 roku
________________________________________________________________________________________________________________________________

W dniu 1 września 2013 roku w Kościele św. Stanisława Kostki odprawiona została celebrowana msza święta w intencji Działkowców i ich rodzin.


"Dziękuję Księdzu Proboszczowi Adamowi Markiewka za uroczystą oprawę mszy i modlitwę w intencji Działkowców i ich rodzin.
Dziękuję Działkowcom, którzy ofiarowali swoje plony na potrzeby udekorowania ołtarza w kościele"

Józef Łęczycki
Prezes Zarządu ROD im. Staszica


____________________________________________________________________________

Program obchodów "Dnia Działkowca 2013" które odbędą się dnia 7 września 2013 roku.


1. Godzina 15.30 - Część Oficjalna

 • Przywitanie działkowców oraz zaproszonych gości.
 • Przemówienie okolicznościowe Prezesa Ogrodu.
 • Wręczenie Dyplomów przyznanych przez Zarząd ROD użytkownikom działek:

______________Za Ładną Działkę.
______________Za Dorodne Plony.

2. Po części oficjalnej, wydanie tradycyjnego poczęstunku dla działkowców do godz. 18.00


Prowiant wydawany będzie tylko i wyłącznie Członkom ROD im. Staszica.


Zapraszamy działkowców do wspólnej zabawy przy ognisku i pieczeniu kiełbasy.


Komitet Organizacyjny
Obchodów "Dnia Działkowca 2013"

dodano 26. 08. 2013 rok

______________________________________________________________________________________________________________


Dyżury Skarbnika w ROD im. Staszica

Dnia

Dzień tygodnia

Godzina

17 lipca 2013 r

środa

16.00 - 18.00

5 sierpnia 2013 r

poniedziałek

16.00 - 18.00

Po tym terminie, indywidualne wezwania do zapłaty.
Dodatkowo do odsetek za nieterminową wpłatę zobowiązań wobec ogrodu doliczane będą koszty wysyłki wezwania
.

Podstawa prawna: Regulamin ROD § 4 pkt 4/7 oraz Uchwała nr 20/2011

_________________________________________________________________________________________________

Na wniosek grupy użytkowników działek oraz na podstawie Uchwały nr 17/2013
Zarządu ROD im. Staszica z dnia 27. 06. 2013 roku
Zarząd ROD im. Staszica zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie ROD
w dniu 27. 07. 2013 roku
w świetlicy ROD im. Staszica w Katowicach przy ul Kosmicznej.


Zebranie odbędzie się w I terminie o godz. 15.30 w przypadku braku wymaganej ilości członków PZD Nadzwyczajne Walne Zebranie odbędzie się w II terminie o godz. 16.00. Uchwały podjęte w II terminie będą obowiązywały wszystkich użytkowników działek.


Proponowany Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

 • Otwarcie Zebrania
 • Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Zatwierdzenie Regulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
 • Wybór Komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.
 • Omówienie bezpieczeństwa w ogrodzie.
 • Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 • Podjęcie uchwał dotyczących bezpieczeństwa w ogrodzie.
 • Zakończenie zebrania.Zarząd ROD im Staszica
dodano 4 lipca 2013 roku
________________________________________________________________________________________________________________________________


W związku z pełnieniem dobrowolnie nocnych dyżurów w ogrodzie przez użytkowników działek, prosimy chętnych do pełnienia tych dyżurów o zgłaszanie się celem uzgodnienia terminu dyżuru u Pani Uchnast Krystyna i Pana Panek Andrzej w godzinach popołudniowych po godz. 17.00.
Numery działek udostępnią Członkowie Zarządu.
W celu ochrony danych nie możemy podać do publicznej wiadomości numerów działek.
Prosimy o czynny udział w prowadzonej akcji.
Grupy dyżurujące w ogrodzie już dwukrotnie złapały włamywaczy do działek.
Wynika z tego, że dyżury są potrzebne i uzasadnione.


Zarząd ROD im. Staszica
dodano 4 lipca 2013 roku
________________________________________________________________________________________________________________________________


Na wniosek grupy użytkowników działek zaprasza się działkowców na spotkanie w świetlicy ogrodu dnia 29. 06. 2013 roku ( sobota ) o godzinie 16 °° celem uzgodnienia pilnych spraw dotyczących bezpieczeństwa w ogrodzie.


Sprawa dotyczy ostatnich wydarzeń i włamań do altan oraz dewastacji dobytku działkowców przez nieznanych sprawców.


Prosimy o liczny udział w spotkaniu.

Zarząd ROD im. Staszica
dodano 27. 06. 2013 roku

_______________________________________________________________________________________________________________

W dniach od 10 do 14 czerwca 2013 roku, firma Remondis podstawi na ogród kontener na gruz.

Kontener będzie podstawiony od strony szybu Roździeński.
Podstawiony kontener przeznaczony jest tylko i wyłącznie na gruz budowlany lub inny uznany jako gruz.


Prosimy użytkowników działek o przygotowanie zbędnego gruzu i w wyznaczonym terminie wyrzucenie do kontenera


Zarząd ROD im. Staszica

dodano 29 maja 2013 roku

________________________________________________________________________________________________________________________________


Przypominamy !

Zgodnie z zapisem w Uchwałach Walnego Zebrania z dnia 20 kwietnia 2013 roku, składki i wszystkie opłaty za działkę należy
opłacić do dnia
31 maja br


Opłaty wniesione po tym terminie dodatkowo obciążone zostaną ustawowymi odsetkami za zwłokę.

________________________________________________________________________________________________

KOMUNIKAT ZARZĄDU


W związku z trwającymi pracami nad Kroniką Ogrodu im. Staszica, Zarząd i Komisje Statutowe proszą wszystkich działkowców oraz sympatyków naszego ogrodu, którzy posiadają w swoich prywatnych zbiorach archiwalne zdjęcia lub dokumenty dotyczące historii powstawania naszego ogrodu o kontakt z Zarządem ROD lub z administratorem strony rod-giszowiec.cba.pl

_____________________________________________________________________________

Zwołanie Walnego Zebrania Sprawozdawczego w ROD im. Staszica


Zarząd ROD im. Staszica zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD w dniu 20. 04. 2013 roku w świetlicy ROD im Staszica w Katowicach przy ul. Kosmicznej.


Zebranie odbędzie się w I terminie o godzinie 15.30, w przypadku braku wymaganej ilości członków PZD, Walne Zebranie odbędzie się w II terminie o godzinie 16.00

Materiały sprawozdawcze Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD, Komisji Rozjemczej ROD udostępnione zostaną do wglądu Członkom Związku w świetlicy ROD im. Staszica przy ul. Kosmicznej w dniu 2. 04. 2013 roku od godziny 16.00 do 18.00

Proponowany Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

 • Otwarcie zebrania.
 • Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania.
 • Wybór komisji Mandatowej, oraz Uchwał i Wniosków.
 • Sprawozdanie Zarządu ROD. z działalności w 2012 r., (sprawozdanie merytoryczne i finansowe.)
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2012 rok.
 • Sprawozdanie Komisji Rozjemczej ROD za 2012 rok.
 • Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2013 r.
 • Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 • Dyskusja.
 • Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD (merytorycznego i finansowego.) za 2012 rok
 • Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej ROD za 2012 r.
 • Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rozjemczej za 2012 r.
 • Podjęcie uchwał w sprawach:

ooo- wysokości i terminu wnoszenia opłaty na rzecz ogrodu,
ooo- wysokości i terminu wnoszenia opłaty energetycznej,
ooo- liczby godzin pracy na rzecz ogrodu oraz ekwiwalentu za te prace w 2013 roku,
ooo- planu pracy i preliminarza finansowego na 2013 rok
ooo- innych dotyczących działalności ogrodu.

 • Sprawy różne.
 • Zakończenie obrad.


Zarząd ROD im.Staszica
dodano 25. 02. 2013

________________________________________________________________________________________________________________________________

pagerank, page rank

Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego