Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Informacje Zarządu ROD im. Staszica 2020 rok

Informacje Zarządu

OGŁOSZENIE

W związku z panującą epidemią COVID 19, od miesiąca listopada do odwołania biuro
Zarządu ROD im. Staszica będzie nieczynne.


Wszystkie sprawy pilne należy załatwiać telefonicznie nr tel. 784-907-216 lub na pocztę elektroniczną ogrodu
pod adresem e-mail: rodgisz@o2.pl

dodano 8. 11. 2020

=====================================================================================

OGŁOSZENIE

W biurze Zarządu są do odbioru worki na odpady zielone.

Worki ufundowane są przez Prezydenta Miasta Katowice dla działkowców. Worki są koloru brązowego i oznakowane przez MPGK i tylko takie będą odebrane przez wywożących.

Prosimy nie wystawiać worków innych jak brązowe i oznaczone na odpady zielone.

Miejsce składowania worków wyznaczone zostało na zewnątrz ogrodzenia w okolicy
bramek wejściowych do ogrodu od strony szybu Roździeński oraz przy głównej bramie od ul Kosmicznej.

Termin składowania worków w miejscach oznaczonych upływa z dniem 15. 12. 2020 roku.

Po tym terminie worki nie będą odbierane przez MPGK.


Worki wydawane będą w dniach:

  • 10. 10. 2020 w godz. 10:00 do 12:00 i 16:00 do 17:00
  • 12. 10. 2020 w godz. 10:00 do 12:00 i 17:00 do 18:00
  • 13. 10. 2020 w godz. 10:00 do 12:00 i 17:00 do 18:00
  • 14. 10. 2020 w godz. 10:00 do 12:00
  • 15. 10. 2020 w godz. 10:30 do 12:00
  • 16. 10. 2020 w godz. 15:00 do 17:00Prosimy o dostosowanie się i przestrzeganie terminów podanych w ogłoszeniu.

Zarząd ROD

dodano 9. 10. 2020

======================================================================


OGŁOSZENIE

W dniu 19. 10. 2020 roku, tj. poniedziałek zostanie zakręcona woda na okres zimowy.

Kontrola i odczyty wodomierzy będą prowadzone w dniach od 19. 10. 2020 r do 20. 10. 2020 roku włącznie.
Dyżury członków Zarządu, którzy przeprowadzą odczyt pełnione będą w biurze Zarządu w godzinach
od 10:00 do 13:00 i od godz.15:00 do 17:00

Ostateczny termin odczytów wodomierzy upływa w
dniu 24. 10. 2020 roku tj. sobota

Po tym terminie w przypadku braku odczytu wodomierza będzie naliczony ryczałt na podstawie Uchwały nr 11 Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego z dnia 13. 04. 2019 roku, tj. za 60 m3 w kwocie 349 zł.

Każdy wodomierz musi być sprawdzony przez odczytującego.

Kartki dostarczone z podaną wartością wodomierza nie będą brane pod uwagę.
W przypadku niemożliwości przybycia w podanym terminie prosimy o pozostawienie kartki w skrzynce wiszącej na świetlicy i podanie terminu oraz godziny, w jakiej zostanie udostępniony wodomierz do kontroli na działce
lub kontakt telefoniczny na numer784-907-216

Prosimy o dostosowanie się do wyżej wymienionych zaleceń, terminu oraz godzin kontroli wodomierzy.

Zarząd ROD im. Staszica

dodano 2. 10. 2020

=====================================================================================

Ogłoszenie

W niedzielę, dnia 13 września 2020 roku o godzinie 9:00 w Kościele św. Stanisława Kostki w Giszowcu
zostanie odprawiona msza św. dziękczynna za plony z działek oraz za zmarłych działkowców
z ROD im. Staszica w Katowicach.

Zapraszamy użytkowników działek wraz z rodzinami.

Zarząd ROD im. Staszica

dodano 4. 09. 2020


====================================================================

OGŁOSZENIE

W związku z przeglądem sieci energetycznej w ogrodzie i wykonaniem pomiarów kabli energetycznych
w dniach od 13. 08. 2020 roku do 27. 08. 2020 roku, mogą wystąpić krótkotrwałe braki napięcia na działkach
w godz. od 10:00 do 18:00


Za utrudnienia przepraszamy.


ZARZĄD ROD

dodano 7. 08. 2020

=====================================================================================

Ogłoszenie

Zarząd ROD im. Staszica na posiedzeniu w dniu 17. 07. 2020 roku w pełnym składzie jednogłośnie podjął
Uchwałę nr 33/2020 w sprawie
odstąpienia od zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD im. Staszica w 2020 roku.

Zarząd ROD podejmując decyzję o odstąpieniu zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego kierował się następującymi przesłankami:

1. Warunkami prawnymi wynikającymi z ogólnie obowiązujących przepisów w związku z epidemią na terenie RP oraz okolicznościami faktycznie występującymi w ROD im. Staszica.

2. Podstawą do odstąpienia zwołania Walnego Zebrania Członków PZD w ROD Staszica jest brak możliwości zapewnienia warunków sanitarno epidemiologicznych wynikających z ogólnych przepisów obowiązujących w tym zakresie uczestnikom zebrania.

3. Uchwałą nr 4/IV/ 2020 Krajowej Rady PZD z dnia 25.06.2020 w sprawie odbywania Walnych Zebrań ROD w warunkach owodowanych epidemią.

Zarząd ROD Im. Staszica

dodano 20. 07. 2020


======================================================================

Podwyżka opłaty za wywóz odpadów komunalnych z ogrodu

W dniu 29 czerwca 2020 roku otrzymaliśmy pismo od firmy wykonującej usługę wywozu odpadów komunalnych
z ogrodu o podwyżce ceny z dniem 1 lipca 2020 roku.

Dotychczas za opróżnienie pojemnika 5 m? z odpadami komunalnymi ogród płacił kwotę
459,00 zł brutto.
Nowa opłata wg. cennika od 1 lipca za opróżnienie pojemnika 5 m? wzrosła do kwoty
874,00 zł brutto

Cena opróżnienia 1 pojemnika 5 m ? wzrosła o 414,00 zł co daje wzrost ceny o 90 %.


W związku z powyższym Zarząd ROD na posiedzeniu w dniu 17. 07. 2020 roku po zapoznaniu się z planowanymi kosztami wywozu odpadów z ogrodu w 2020 roku, podjął Uchwałę nr 32/2020 w sprawie dopłaty za wywóz śmieci z ogrodu w 2020 roku
o kwotę 60,00 zł.

Łączna opłata za wywóz odpadów komunalnych oraz segregowanych w 2020 roku na podstawie powyższej uchwały w 2020 roku wynosi 120,00 zł.

Brakującą kwotę 60,00 zł należy wpłacić na konto ogrodu:
Bank Spółdzielczy Silesia ROD. Im Staszica Katowice nr. rach. 90 8437 0002 0050 0100 0765 0001 tytułem " dopłata za wywóz odpadów z działki nr. ….." do dnia 31 października 2020 roku.

Zarząd ROD im. Staszica

dodano 20. 07. 2020

=======================================================================

Dnia 2. 04. 2020 roku wznawiamy dostawę wody na działki po zimie.


W związku z powyższym prosimy o montaż wodomierzy i zakręcenie zaworów wodnych na działkach oraz dokładne ich sprawdzenie BARDZO WAŻNE !


Plombowanie wodomierzy rozpoczniemy dnia 2. 04. 2020 roku tj. czwartek po napełnieniu wodą rurociągu
i prowadzone będzie w godz. od 10:00 do 13:00 i od 16:00 do 18:00 do dnia 4. 04. 2020 roku tj. sobota.

Po tym terminie plombowanie wodomierza na działce należy uzgodnić z zarządem telefonicznie.
Dodatkowy termin plombowania wodomierzy w dniu 20. 04. 2020 roku roku po uzgodnieniu telefonicznym.

ZARZĄD ROD im. STASZICA

dodano 18. 03. 2020 rok

Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego