Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Informacje Zarządu ROD im. Staszica 2018 rok

Informacje Zarządu

OGŁOSZENIE
W biurze Zarządu są do odbioru worki na odpady zielone.
Worki ufundowane są przez Prezydenta Miasta Katowice dla działkowców. Worki są koloru brązowego i oznakowane przez MPGK i tylko takie będą odebrane przez wywożących.

Miejsce składowania worków wyznaczone zostało na zewnątrz ogrodzenia w okolicy bramek wejściowej do ogrodu
od strony szybu Roździeński oraz przy głównej bramie od ul Kosmicznej i będzie oznakowane.

Termin składowania worków w miejscach oznaczonych upływa z dniem 15. 12. 2018 roku.
Po tym terminie worki nie będą odbierane przez MPGK.


Worki wydawane będą w dniach:

08. 10. 2018 r. tj. poniedziałek w godz. od 15:00 do 17:00
09. 10. 2018 r. tj. wtorek w godz. od 17:00 do 18:00
12. 10. 2018 r. tj. piątek w godz. od 17:00 do 18:00
17. 10. 2018 r. tj. środa w godz. 10: 00 do 12:00.
18. 10. 2018 r tj. czwartek w godz. 10:30 do 12:00 i od 15:00 do 17:00.
19. 10. 2018 r tj. piątek w godz. 10:00 do 12:00 i 15:00 do 17:00
20.10.2018 r tj. sobota w godz. 10:00 do 12:00 i 15:00 17:00


Prosimy o dostosowanie się i przestrzeganie terminów podanych w ogłoszeniu.
Zarząd ROD

dodano 5. 10. 2018 roku


=====================================================================================

OGŁOSZENIE

W dniu 18. 10. 2018 roku tj. czwartek zostanie zakręcona woda na okres zimowy.

Kontrola i odczyty wodomierzy będą prowadzone w dniach od 18. 10. 2018 roku do 20. 10. 2018 roku włącznie.

Dyżury członków Zarządu, którzy przeprowadzą odczyt pełnione będą w biurze Zarządu w godzinach
od 10:00 do 13:00 i od godz. 15:00 do godz. 17:00.

Ostateczny termin odczytów wodomierzy upływa w dniu 25. 10. 2018 roku tj. czwartek.

Po tym terminie w przypadku braku odczytu wodomierza będzie naliczony ryczałt na podstawie
Uchwały nr 6 Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 14.04.2018 r.tj. za 60 m? w kwocie 349 zł.


Każdy wodomierz musi być sprawdzony przez odczytującego.

Kartki dostarczone z podaną wartością wodomierza nie będą brane pod uwagę.
W przypadku niemożliwości przybycia w podanym terminie prosimy o pozostawienie kartki w skrzynce wiszącej na świetlicy i podanie terminu oraz godziny, w jakiej zostanie udostępniony wodomierz do kontroli na działce lub kontakt telefoniczny na numer784 907 216

Prosimy o dostosowanie się do wyżej wymienionych zaleceń, terminu oraz godzin kontroli wodomierzy.

Zarząd ROD.

dodano 26. 09. 2018 roku

================================================================================================


Program obchodów Dnia Działkowca 2018, tóre odbędą się dnia 1. 09. 2018 roku.

1. Godzina 16:00 część oficjalna.

- Przywitanie działkowców oraz zaproszonych gości.
- Przemówienie okolicznościowe Prezesa Ogrodu.
- Wręczenie Dyplomów przyznanych przez Zarząd ROD
użytkownikom działek:
- Za Ładną Działkę.
- Za Dorodne Plony.


2. Po części oficjalnej do godz. 18:00 wydanie tradycyjnego poczęstunku dla działkowców.

Zapraszamy działkowców do wspólnej zabawy przy ognisku.


Komitet Organizacyjny Obchodów Dnia Działkowca

dodano 11. 08. 2018 roku


====================================================================================

OGŁOSZENIE

W związku z zaleceniem Komisji Lustracyjnej Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD z czerwca 2016 roku dotyczącej przeglądów zagospodarowania Rodzinnych Ogrodów Działkowych, która zaleciła likwidację żywopłotów rosnących w alejkach przy ogrodzeniu działki, Zarząd ROD. im. Staszica podjął decyzję o wykonaniu zaleceń Okręgowej Komisji Lustracyjnej.

W związku z powyższym na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym ROD w dniu 14. 04. 2018 roku podano informację o likwidacji z alejek przy ogrodzeniu działek krzewów żywopłotów, lub przeniesienia ich na teren działki za ogrodzenie.

Przypominamy wszystkim, iż termin ostateczny usunięcia krzewów z alejek wyznaczono
na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Komisja Lustracyjna Okręgu Śl. podjęła taką decyzję na podstawie § 52 punkt 3 Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego.
Prosimy o dostosowanie się do zaleceń i terminu usunięcia krzewów z alejek.


Zarząd ROD
=====================================================================================OGŁOSZENIE


W dniu
9. 04. 2018 roku, planujemy wznowienie wody na działki po zimie. Wznowienie dostawy wody w dniu 9. 04. 2018 roku
będzie możliwe pod warunkiem dodatnich temperatur.

Jeżeli w tym okresie będą przewidywane temperatury ujemne wznowimy dostawę wody w dniu 16. 04. 2018 roku.

W związku z powyższym prosimy o montaż wodomierzy i zakręcenie zaworów wodnych na działkach oraz dokładne ich sprawdzenie.

Plombowanie wodomierzy rozpoczniemy od dnia 09. 04. 2018 roku tj. poniedziałek po napełnieniu wodą rurociągu i prowadzone będzie w godz. od 10:00 do 13:00 i od 16:00 do 18:00 do dnia 12. 04. 2018 roku tj. czwartek.

W przypadku wznowienia wody w dniu 16. 04. 2018 roku plombowanie wodomierzy będzie
prowadzone od 16. 04. do dnia 19. 04. 2018 roku w godzinach jak wyżej.


Po tym terminie plombowanie wodomierza na działce należy uzgodnić z zarządem telefonicznie.
Ostateczny termin plombowania wodomierzy upływa z dniem 21 kwietnia 2018 roku.
Informacji dodatkowych udzielają Członkowie Zarządu i Gospodarz ogrodu

ZARZĄD ROD im. Staszica

dodano 22 marca 2018 roku

======================================================================================

ZAPROSZENIE


Zarząd ROD Staszica w Katowicach zaprasza na
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE


Które odbędzie się dnia 14. 04. 2018 roku w świetlicy ROD Staszica przy ul. Kosmicznej.

Początek obrad.
W I terminie godz. 15:30
W II terminie godz.16:00
Uchwały Walnego Zebrania odbytego w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę członków Związku obecnych na zebraniu.

Proponowany Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD im. Staszica.

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego
5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2017 rok ( sprawozdanie merytoryczne i finansowe)
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2017 roku.
8. Ocena działalności Zarządu przez Komisję Rewizyjną ROD za 2017 roku wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.
9. Projekt Planu Pracy na 2018 rok.
10. Projekt Preliminarza Finansowego na 2018 rok.
11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
12. Dyskusja.
13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2017 roku.
14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok.
15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2017 roku.
16. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2018 roku.
17. Uchwalenie Planu Pracy na 2018 rok.
18. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2018 rok.
19. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
20. Sprawy różne.
21. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniu 03. 04. 2018 roku
w godz. od 16.00 do 18.00 w Świetlicy ROD im. Staszica.


Zarząd ROD


Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego