Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Informacje Zarządu ROD im. Staszica 2017 rok

Informacje Zarządu

OGŁOSZENIE ZARZĄDU


W biurze Zarządu Ogrodu są do odbioru worki na odpady zielone.
Worki ufundowane są przez Prezydenta Miasta Katowice dla działkowców. Worki są koloru brązowego i oznakowane przez MPGK i tylko takie będą odebrane przez wywożących.

Miejsce składowania worków wyznaczone zostało na zewnątrz ogrodzenia w okolicy bramki wejściowej do ogrodu od strony szybu Roździeński oraz przy głównej bramie od ul. Kosmicznej i będzie oznakowane.

Termin składowania worków w miejscach oznaczonych upływa z dniem 30 listopada 2017 roku.

Po tym terminie worki nie będą odbierane przez MPGK.

Worki wydawane będą w dniach:

  • 16. 10. 2017 tj. poniedziałek w godz. od 15.00 do 17.00
  • 17. 10. 2017 tj. wtorek w godz. od 17.00 do 18.00
  • 18. 10. 2017 tj. środa w godz. 10.00 do 12.00
  • 19. 10. 2017 tj. czwartek w godz. 10.30 do 12.00 i 15.00 do 17.00
  • 20. 10. 2017 tj. piątek w godz. 10.00 do 12.00 i 15.00 do 17.00
  • 21. 10. 2017 tj. sobota w godz. 10.00 do 12.00 i 15.00 do 17.00


Prosimy o dostosowanie się i przestrzeganie terminów podanych w ogłoszeniu.

Zarząd ROD

dodano 13. 10. 2017


=====================================================================================

Katowice, dnia 25. 09. 2017

Informacja Zarządu


W związku ze zwiększonym zużyciem wody przez działkowców w ogrodzie, Zarząd Ogrodu podjął następującą decyzję:

Podczas odczytów wodomierzy w dniach od 19 do 21. 10. 2017 roku, każdy użytkownik działki zostanie poinformowany o ile metrów sześciennych wody zużył więcej w stosunku do wpłaconej zaliczki w opłacie ogrodowej na 2017 rok.

Różnicę w zużyciu wody należy wpłacić na konto bankowe ogrodu lub u skarbnika do końca listopada bieżącego roku.

Konto bankowe:

90 8437 0002 0050 0100 0765 0001
Śląski Bank Spółdzielczy Silesia w Katowicach


W tytule zapłaty proszę wpisać: numer działki xx - dopłata za wodę

Po uregulowaniu dopłaty za zwiększone zużycie wody w 2017 roku, zaliczka za zużytą wodę na 2018 rok,
pozostanie taka jak na 2017 rok.
Zarząd ROD im. Staszica
dodano 1. 10. 2017 roku

==============================================================================================


OGŁOSZENIE


W dniu 19. 10. 2017 roku zostanie zakręcona woda na okres zimowy.


Kontrola i odczyty wodomierzy będą prowadzone w dniach od 19. 10. 2017 do 21. 10. 2017 roku włącznie.
Dyżury członków Zarządu, którzy przeprowadzą odczyt pełnione będą w biurze Zarządu w godzinach od 10.00 do 13.00
i od godziny 15.00 do 17.00.

Ostateczny termin odczytów wodomierzy upływa w dniu 26 października 2017 roku.

Po tym terminie w przypadku braku odczytu wodomierza będzie naliczony ryczałt na podstawie Uchwały nr 6 Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 22. 04. 2017 roku tj. za 60 m3 w kwocie 349 zł.

Każdy wodomierz musi być sprawdzony przez odczytującego.
Kartki dostarczone z podaną wartością wodomierza nie będą brane pod uwagę.

W przypadku niemożliwości przybycia w podanym terminie prosimy o pozostawienie kartki w skrzynce wiszącej na świetlicy
i podanie terminu oraz godziny, w jakiej zostanie udostępniony wodomierz do kontroli na działce lub kontakt telefoniczny
na numer
784-907-216

Prosimy o dostosowanie się do wyżej wymienionych zaleceń, terminu oraz godzin kontroli wodomierzy.

Zarząd ROD

dodano 1. 10. 2017 roku

====================================================================================

W dniu 23 sierpnia 2017 roku odbyło się comiesięczne posiedzenie Zarządu ROD im. Staszica, na które zaproszono
dzielnicowego V Komisariatu Policji, st. aspiranta Adama Rogala.
Dzielnicowy przedstawił stan bezpieczeństwa na terenie osiedla, szczególnie osób starszych, które bardzo często są oszukiwane przez różne osoby podające się za policję, prokuraturę, biuro śledcze. pracowników administracji, pracowników banku lub starym sposobem na wnuczka.
Zaapelował, aby nikogo nie wpuszczać do mieszkania i koniecznie zamykać mieszkanie na zamek od wewnętrznej strony.

W ogrodzie, szczególnie w nadchodzącym okresie jesienno-zimowym zwracać uwagę na podejrzanie zachowujące się osoby postronne, nie posiadające działek - ani nie odwiedzające swoich znajomych.

Prezes ogrodu, przekazał informację, że monitoring ogrodowy działa przez cały rok i kilkakrotnie dzięki zapisom monitoringu udało się uchronić ogród przed wandalami i złodziejami, zgłaszając te zdarzenia policji.

inf. własna admina strony

===================================================================================


Program obchodów Dnia Działkowca 2017, które odbędą się dnia 16.09.2017 roku.1. Godzina 16. 00 część oficjalna.

  • Przywitanie działkowców oraz zaproszonych gości.
  • Przemówienie okolicznościowe Prezesa Ogrodu.
  • Wręczenie Odznaczeń Związkowych przyznanych przez KR PZD i Okręg Śl. PZD.
  • Wręczenie Dyplomów przyznanych przez Zarząd ROD użytkownikom działek:

- Za Ładną Działkę.
- Za Dorodne Plony.

2. Po części oficjalnej do godz. 18.00 wydanie tradycyjnego poczęstunku dla działkowców.

Zapraszamy działkowców do wspólnej zabawy przy ognisku i pieczeniu kiełbasy.


Komitet Organizacyjny Obchodów Dnia Działkowca
Informujemy Działkowców, iż msza św. Za Działkowców i Plony zostanie odprawiona w kościele św. Stanisława Kostki
w dniu 03.09.2017 o godz. 10.30.

Serdecznie wszystkich zapraszamy.

dodano 24 sierpnia 2017 r

======================================================================================Katowice, dn. 22. 03. 2017 roku


OGŁOSZENIE


Od dnia 10. 04. 2017 roku planujemy wznowienie wody na działki po zimie.

W związku z powyższym prosimy o montaż wodomierzy i zakręcenie zaworów wodnych na działkach oraz dokładne ich sprawdzenie BARDZO WAŻNE.

Plombowanie wodomierzy rozpoczniemy od dnia 10. 04. 2017 roku tj. poniedziałek po napełnieniu wodą rurociągu i prowadzone będzie w godz. od 10 °° do 13 °° i od 16 °° do 18°°do dnia 13. 04. 2017 roku tj. czwartek.

Po tym terminie plombowanie wodomierza na działce należy uzgodnić z Zarządem ROD telefonicznie.
Ostateczny termin plombowania wodomierzy upływa z dniem 21 kwietnia 2017 roku.

ZARZĄD ROD

dodano 23 marca 2017

=====================================================================================


ZAPROSZENIE


Zarząd ROD Staszica w Katowicach
zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE


Które odbędzie się w dniu 22. 04. 2017 roku w świetlicy ROD Staszica przy ul. Kosmicznej.

Początek obrad.

W I terminie godz. 15. 30
W II terminie godz.16. 00

Uchwały Walnego Zebrania odbytego w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę członków Związku obecnych na zebraniu.

Proponowany Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD im. Staszica.

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego
5. Wybór komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2016 rok ( sprawozdanie merytoryczne i finansowe)
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2016 roku.
8. Ocena działalności Zarządu przez Komisję Rewizyjną ROD za 2016 roku wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.
9. Projekt planu pracy na 2017 rok.
10. Projekt preliminarza finansowego na 2017 rok.
11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
12. Dyskusja.
13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2016 roku.
14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok.
15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2016 roku.
16. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2017 roku.
17. Uchwalenie planu pracy na 2017 rok.
18. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2017 rok.
19. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
20. Sprawy różne.
21. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniu 11. 04. 2017 roku w godz. od 16.00 do 18.00 w Świetlicy ROD Staszica.

Zarząd ROD im. Staszica

dodano 23 marca 2017 roku

Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego