Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Dzień Działkowca 2015

Informacje Zarządu

obszerny skrót przemówienia Prezesa Ogrodu


Szanowni Państwo, Szanowni Działkowcy


Rok 2015 zapamiętamy jako trudny dla naszego ogrodnictwa, susza jaka nawiedziła nasz kraj nie ominęła naszych działek i ogródków.
Z tego to powodu nasze plony nie są tak dorodne i obfite jak w ubiegłych latach.
Susza spowodowała zwiększony pobór wody w ogrodzie co będzie miało znaczenie w większym zużyciu i wzroście kosztów za wodę.
W związku z powyższym wniesione przedpłaty na wodę w 2015 roku okazują się niewystarczające. Zmuszeni jesteśmy do dodatkowej opłaty za wodę na 2015 roku.
Zarząd na najbliższym posiedzeniu pochyli się nad tym tematem i będzie zmuszony do podjęcia odpowiednich decyzji dotyczących dodatkowej opłaty za wodę.
Wystąpienie zacząłem od tej dość nieprzyjemnej informacji ale jest ona istotna dla ogólnego rozrachunku finansowego ogrodu.

W dniach 2 i 3 lipca obradujący XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD, którego byłem uczestnikiem uchwalił nowy Statut PZD. Statut został w dniu 3 lipca skierowany do sądu celem jego rejestracji.
Po dwóch miesiącach od złożenia statutu w sądzie został zarejestrowany i jest w od tego dnia obowiązującym prawem w naszym związku.
W 2015 roku związek toczył boje o zalegalizowanie naszych altan, które na podstawie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie były niezgodne z obowiązującym Prawem Budowlanym.
Zbieraliśmy podpisy pod obywatelskim projektem zmian w Prawie Budowlanym i legalizacją naszych altan. Projekt zmian w Prawie Budowlanym został uchwalony przez Sejm RP i tym sposobem nasze altanki w chwili obecnej są zgodne z zapisem prawa.

Szanowni Państwo.

W naszym ogrodzie w roku 2015 realizujemy mozolnie i skutecznie zatwierdzony w miesiącu kwietniu na Walnym Zebraniu Plan Pracy
na 2015 rok.
Wykonaliśmy do chwili obecnej następujące prace remontowe.

 • W miesiącu marcu i kwietniu zmuszeni byliśmy do usunięcia kilku wycieków wody na naszym rurociągu. Zlokalizowane zostały trzy bardzo małe wycieki, które miały wpływ na ubytki wody.

Nie byliśmy w stanie stwierdzić czy pozostały rurociąg wodny jest szczelny o czym informowałem na Walnym Zebraniu w 2015 r.

 • Wykonano przewidziany prawem pięcioletni przegląd instalacji elektrycznej w ogrodzie.
 • Zakupiono i zamontowano następne 4 kamery, które zabudowano w newralgicznych punktach naszego ogrodu i monitorują główne bramy wejściowe do ogrodu oraz alejki w ogrodzie.
 • Jesteśmy w trakcie budowy słupów do oświetlenia alejek. Planowane jest 10 takich słupów, które będą zabudowane w bliskiej odległości złącz pomiarowych w alejkach.
 • Prowadzone są na bieżąco prace konserwacyjne infrastruktury ogrodowej ogólnego użytkowania.Wszystko to powstało dzięki zaangażowaniu i uporczywej pracy niewielkiej grupy działkowców, którym zależy, aby nasz ogród wyglądał schludnie i miał odpowiedną renomę w OZ. Śl. PZD i mieście Katowice.
Za tą pracę na rzecz ogrodu oraz uporczywość w działaniu z tego miejsca bardzo dziękuję tym osobom. Są to osoby, które niejednokrotnie pracują na rzecz ogrodu kosztem własnego wypoczynku na działce.
Są to użytkownicy działek:

 • działka nr 115
 • działka nr 51
 • działka nr 105
 • działka nr 5
 • działka nr 52
 • działka nr 42
 • działka nr 104.
 • działka nr 118

Z przykrością stwierdzam, iż nazwiska te powtarzają się, co roku.
Apeluję do wszystkich działkowców, którzy mają czas i chcą, aby ogród nasz był ładniejszy i swą estetyką wyróżniał się o pomoc w pracach związanych z upiększaniem ogrodu.
Kończący się sezon ogrodniczy pomimo dużego zakresu prac należy ocenić, jako udany w naszym ogrodzie.
Zrealizowaliśmy w znacznej części zatwierdzony przez Walne Zebranie w dniu 18. 04. 2015 r Plan Pracy i Remontów.
Chciałbym w imieniu Zarządu oraz własnym serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tych osiągnięć i pomogli w pracach na rzecz ogrodu.

Szanowni Działkowcy.
Na wniosek Komisji Lustracyjnej Ogrodu Zarząd ROD przyznał Dyplomy i skromne nagrody rzeczowe dla wyróżnionych użytkowników działek, i tak przyznano Dyplomy oraz nagrody rzeczowe:

Za Ładną Działkę,

 • działka nr 8
 • działka nr 13
 • działka nr 18
 • działka nr 19
 • działka nr 27
 • działka nr 104
 • działka nr 119


Za Dorodne Plony

 • działka nr 98
 • działka nr 39
 • działka nr 32Na zakończenie części oficjalnej chciałbym w imieniu Zarządu oraz własnym wszystkim wyróżnionym Dyplomami Działkowcom złożyć gratulacje oraz życzyć dużo zdrowia, pomyślności, dorodnych plonów, wszystkiego najlepszego.

Dziękuję Paniom, które przygotowały Wieniec Dożynkowy oraz przystroiły ołtarz w kościele na mszę św., która została odprawiona w dniu 06. 09. 2015 roku w kościele św. Stanisława Kostki.

Dziękuję Księdzu Proboszczowi Adamowi Markiewka za uroczystą oprawę mszy i modlitwę w intencji Działkowców i ich rodzin.
Dziękuję Działkowcom, którzy ofiarowali swoje plony do udekorowania ołtarza w kościele i stołu w świetlicy.
Dziękuję Komitetowi Organizacyjnemu Dnia Działkowca za przygotowanie dzisiejszej uroczystości.
Pani Irenie Czech
Pani Teresie Lemik


Dziękuję za uwagę, życzę udanej zabawy i świętowania w gronie rodziny i tu przy ognisku.

W dniu 6 września 2015 roku w kościele parafialnym św. Stanisława Kostki w Katowicach Giszowcu, została odprawiona msza św.
w intencji Działkowców i ich rodzin, zebranych plonów z działek oraz za zmarłych działkowców
z Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Staszica.

Mszę celebrował proboszcz parafii św. Stanisława Kostki ks. Adam Markiewka.

Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego