Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Dzień Działkowca 2018

Informacje Zarządu

/ skrót przemówienia Prezesa Zarządu ROD im. Staszica /


Szanowni Działkowcy, Szanowni Goście.


Jak co roku na zakończenie sezonu ogrodniczego spotykamy się na dorocznych Dniach Działkowca.
Witam serdecznie wszystkich Działkowców a w szczególności nowych użytkowników działek, którzy pierwszy raz uczestniczą w naszym święcie.
Witam serdecznie gości, którzy przybyli na dzisiejszą uroczystość.

Uczcijmy chwilą ciszy działkowców, którzy odeszli od nas na zawsze w 2018 roku.
1. Solnik Albert
2. Anus Stanisław

Szanowni Państwo.
Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach powstał w 1974 roku.
Już za rok będziemy obchodzić jubileusz 45-lecia powstania ogrodu.

Obchody Dnia Działkowca w 2019 roku organizował będzie nowy skład Zarządu ogrodu wybrany na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym w 2019 roku.

Kadencja dotychczasowego Zarządu zakończy się na Walnym Zebraniu w 2019 roku. Mówię o tym, dlatego, iż w rozmowach z osobami będącymi w obecnym składzie większość osób zdecydowała o zakończeniu pracy w organach PZD.

W związku z powyższym już dziś chcę zwrócić uwagę na ten aspekt sprawy i proszę was o zastanowienie się nad kandydaturami osób, które będą mogły poprowadzić ten ogród dalej, z sukcesami dotychczasowymi a może i lepszymi.

Szanowni Działkowcy

Użytkownicy działek, którzy mają działki od początku powstania ogrodu tj. od 1974 roku mają w pamięci wiele istotnych zmian zaistniałych na terenie ogrodu w ostatnich latach.
Wszystko to osiągnęliśmy mozolną pracą i zaangażowaniem wielu ludzi, którym zależało, aby ogród nasz zmienił swój wygląd i uważany był, jako jeden z ładniejszych w naszym mieście.
Wszystkie zmiany w naszym ogrodzie zachodzą dzięki zaangażowaniu i uporczywej pracy niewielkiej grupy działkowców, którym zależy, aby nasz ogród wyglądał schludnie i miał odpowiedną renomę w Okręgu. Śl. PZD i mieście Katowice.

Szanowni Państwo

Równo rok temu w przemówieniu wygłoszonym w Dniu Działkowca wspomniałem o decyzji Zarządu dotyczącym likwidacji żywopłotów i nasadzeń w alejkach przy ogrodzeniu zewnętrznym działki. Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w miesiącu kwietniu ustaliliśmy, iż nasadzenia w alejkach należy zlikwidować do końca roku 2018.
Do zaleceń o likwidacji nasadzeń w alejkach do chwili obecnej dostosowało się 21 użytkowników działek. Pozostało jeszcze 38 działek, na których należy przeprowadzić ten zabieg.
Podstawą prawną dotyczącą likwidacji żywopłotów jest zapis w § 52 punkt 3 Regulaminu ROD, na który w protokole kontroli powołała się Komisja Przeglądowa Okręgu Śląskiego PZD w miesiącu czerwcu 2016 roku. W Protokole tej komisji zobowiązano Zarząd, aby dostosować się niezwłocznie do spełnienia zapisów Regulaminu ROD.

Chcę zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt dotyczący zapisów Regulaminowych oraz porządkowych.
Sprawa dotyczy odpadów gromadzonych w kontenerze na śmieci.
W sezonie 2018 roku obserwujemy znaczny wzrost wyrzucanych odpadów zielonych do kontenera na śmieci. W porównaniu z tym samym okresem 2017 roku wywieźliśmy dotychczas o 4 kontenery śmieci więcej.

Zwracam w tym miejscu uwagę, gdyż zgodnie z zapisami regulaminu ROD § 42 punkt 1 każda działka musi być wyposażona w kompostownik. Większa część działek w naszym ogrodzie takowych nie posiada i wyrzuca odpady zielone do kontenera na śmieci.

Kończący się sezon ogrodniczy należy ocenić, jako udany w naszym ogrodzie.
Zrealizowaliśmy w znacznej części zatwierdzony przez Walne Zebranie w dniu 14. 04. 2018 roku Plan Pracy i Remontów.

Szanowni Działkowcy.

Na wniosek Komisji Lustracyjnej Ogrodu Zarząd ROD przyznał Dyplomy i nagrody rzeczowe dla wyróżnionych użytkowników działek.

Za Ładną Działkę:


  • działka nr 7
  • działka nr 16
  • działka nr 54
  • działka nr 27
  • działka nr 11
  • działka nr 118
  • działka nr 113


Za Dorodne Plony

  • działka nr 117
  • działka nr 105
  • działka nr 116


Na zakończenie części oficjalnej chciałbym w imieniu Zarządu oraz własnym wszystkim wyróżnionym Dyplomami Działkowcom złożyć gratulacje oraz życzyć dużo zdrowia, pomyślności, dorodnych plonów, wszystkiego najlepszego.

Dziękuję za uwagę, życzę udanej zabawy i świętowania w gronie rodziny i tu przy ognisku.
Zapraszam wszystkich do wspólnej zabawy przy ognisku.W imieniu Zarządu ROD
Józef Łęczycki


Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego