Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Dzień Działkowca 2013 rok

W dniu 7 września 2013 roku w ROD im. Staszica działkowcy świętowali
"Dzień Działkowca 2013"


W części oficjalnej, Prezes ROD Józef Łęczycki w swoim wystąpieniu podsumował kończący się sezon ogrodniczy 2013 roku.

Obszerne fragmenty wystąpienia Prezesa ROD im. Staszica / skróty admina strony /


Szanowni Działkowcy, Szanowni Państwo.


Jak co roku na zakończenie sezonu ogrodniczego spotykamy się na dorocznych Dniach Działkowca.
Chciałbym serdecznie przywitać wszystkich Działkowców naszego ogrodu a w szczególności nowych użytkowników działek, którzy pierwszy raz uczestniczą w naszym święcie.

Proponuję, aby chwilą ciszy uczcić pamięć Działkowców, którzy odeszli od nas w tym roku na zawsze.
Przypomnę nazwiska tych działkowców.

 • Pan Sękowski Józef
 • Pan Hawryluk Tadeusz
 • Pan Kamiński Jan

Proszę o powstanie. i uczczenie chwilą ciszy ich pamięć.

Szanowni Działkowcy


Spotykamy się dziś, aby świętować tradycyjnie, jak co roku Dzień Działkowca.

Jednak w tym roku świętujemy z obawą przed dalszym istnieniem naszych działek i ogrodów.
Jak wszystkim wiadomo 11 lipca 2012 roku Trybunał Konstytucyjny uznał 24 artykuły Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, jako niezgodne z Konstytucją RP
Trybunał Konstytucyjny w wyroku nakazał poprawienie niezgodnych z Konstytucją RP artykułów lub uchwalenie nowej ustawy o ogrodach działkowych. W wyroku swym TK określił okres, w którym należy poprawić starą ustawę lub opracować nową, okres wyznaczony to 18 miesięcy od momentu opublikowania wyroku w Dzienniku Ustaw.
Okres 18 miesięcy, mija 21 stycznia 2014 roku. Do tego dnia nowa ustawa, nad którą pracuje z mizernymi wynikami Sejm RP powinna zacząć obowiązywać.


PZD opracował projekt obywatelski nowej ustawy o ogrodach działkowych, pod którym składaliśmy podpisy.


Prace nad nową Ustawą o ogrodach działkowych są prowadzone przez komisje nadzwyczajną Sejmu RP, która ma zadanie sprawdzenie go pod względem zgodności z Konstytucją RP oraz wniesienie ewentualnych poprawek.


Projekt ustawy opracowany przez PZD w komisji nadzwyczajnej, która nad tym projektem pracowała został w znacznym stopniu zmieniony.


Odsyłam zainteresowanych do śledzenia wydarzeń na stronie internetowej PZD

Szanowni Państwo, Szanowni Działkowcy.


Z ważniejszych prac remontowych i upiększających nasz ogród w tym roku wykonaliśmy:

 • Wymieniono 22 liczniki energii elektrycznej w złączach pomiarowych.
 • Wymieniliśmy część oświetlenia drogi dojazdowej do świetlicy z lamp halogenowych na ledowe, które są oszczędniejsze.
 • Założyliśmy monitoring w głównej alejce, planujemy jeszcze w tym roku założenie oświetlenia i monitoring przy bramach wejściowy do ogrodu od strony szybu i od wejścia bocznego przy rozdzielni gazu.


Decyzje o założeniu oświetlenia i monitoringu strategicznych części ogrodu podjęliśmy po włamaniach, jakie miały miejsce w ogrodzie w miesiącu czerwcu.


Wszystkie prace wykonano dzięki zaangażowaniu i uporczywej pracy wielu działkowców, a w szczególności Członków Zarządu, którym zależy, aby nasz ogród wyglądał schludnie i miał odpowiedną renomę w OZ PZD i w mieście Katowice.

Należy wymienić z nazwiska osoby, które wyróżniły się w pracach na rzecz ogrodu. Są to:

 • Balcerzak Zygmunt
 • Bula Roman
 • Grządziel Hubert i Danuta
 • Łach Zygmunt
 • Bąk Kazimierz
 • Kabocik Czesław

Z przykrością stwierdzam, iż nazwiska te powtarzają się, co roku.
Za poświęcenie swego czasu i pomoc w pracy na rzecz ogrodu bardzo wam dziękuję.
Szanowni koledzy bez waszego zaangażowania nie zrobilibyśmy tak dużo dla ogrodu, w którym jesteśmy związani od wielu lat, jest to 12 lat ciężkiej roboty, którą razem robiliśmy.


Szanowni Działkowcy.

Na wniosek Komisji Lustracyjnej Ogrodu, Zarząd ROD przyznał Dyplomy i nagrody dla wyróżnionych użytkowników działek:

Za Ładną Działkę

 • Ruta i Sylwester Wójcik
 • Krzysztof Bieroński
 • Andrzej Niściór
 • Beata i Krzysztof Walczyński
 • Wanda i Józef Sosnierz
 • Natalia i Czesław Kabocik


Za Dorodne Plony

 • Jan Zielonka
 • Albert Solnik
 • Janina Wiosna


Szanowni Państwo, Szanowni Działkowcy.

Na zakończenie części oficjalnej chciałbym w imieniu Zarządu oraz własnym wszystkim wyróżnionym Dyplomami Działkowcom złożyć
gratulacje oraz życzyć dużo zdrowia, pomyślności, dorodnych plonów, wszystkiego najlepszego.

Dziękuję Paniom, które przygotowały Wieniec Dożynkowy oraz przystroiły ołtarz w kościele na mszę św., która odbyła się
w dniu 1 września 2013 roku w kościele św. Stanisława Kostki.


Pani Wanda Domżał
Pani Janina Sojka
Pani Danuta Grządziel
Pani Małgorzata Łęczycka
Pani Teresa Pytlowany
Pani Elżbieta Hochuł

Dziękuję Księdzu Proboszczowi Adamowi Markiewka za uroczystą oprawę mszy i modlitwę w intencji Działkowców i ich rodzin.


Dziękuję Działkowcom, którzy ofiarowali swoje plony do udekorowania ołtarza w kościele i naszego stołu w świetlicy.

Dziękuję Komitetowi Organizacyjnemu Dnia Działkowca za przygotowanie dzisiejszej uroczystości.

Pani Czech Irena

Panu Jęczeń Ryszard

Członkom Zarządu wspierającym Komitet Organizacyjny w organizacji całej dzisiejszej uroczystości.

Dziękuję Paniom sprzątającym i przygotowującym świetlice na dzisiejszą uroczystość.
Dziękuję wszystkim, którzy pomagali w przygotowaniu dzisiejszej uroczystości.

Dziękuję za uwagę i zapraszam wszystkich do wspólnej zabawy.
Życzę udanej zabawy i świętowania tu przy ognisku i w gronie rodziny.

zdjęcia: J. Łęczycki; Z. Balcerzak

Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Księga gości | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego