Rodzinny Ogród Działkowy im. Staszica w Katowicach

Szukaj

Idź do treści

Dzień Działkowca w ROD im. Staszica w KatowicachObszerne fragmenty przemówienia Prezesa ROD im. Staszica kol. Józefa Łęczyckiego otwierającego " Dni Działkowca 2011" w naszym ogrodzie.

Szanowni Działkowcy, Szanowni Goście, Szanowni Państwo.

Jak co roku na zakończenie sezonu ogrodniczego spotykamy się na dorocznych Dniach Działkowca.
Chciałbym serdecznie przywitać wszystkich Działkowców naszego ogrodu a w szczególności nowych użytkowników działek, którzy pierwszy raz uczestniczą w naszym święcie.
Witam serdecznie zaproszonych gości, którzy przybyli na dzisiejszą uroczystość.

 • pana Stanisława Buk Członka Prezydium OZ. Śl. PZD w Katowicach, przewodniczącego Delegatury Rejonowej Katowice.
 • pana Teodora Bieleckiego Kierownika Biura Delegatury Rejonowej Katowice
 • pana Stefana Zarębiński Przewodniczącego Komisji Inwestycyjnej Delegatury Rejonowej OZ. Śl. PZD
 • wszystkich przybyłych gości.

Proponuję, aby chwilą ciszy uczcić pamięć Działkowców, którzy odeszli od nas w tym roku na zawsze.
Przypomnę nazwiska tych działkowców.

 • Papierniok Eryk
 • Kozak Danuta


Szanowni Państwo, Szanowni Działkowcy, Szanowni Goście.

Świętujemy dziś kolejną rocznicę istnienia naszego ogrodu, to już 35 lat jak powstał nasz ogród. Wprawdzie pierwsze prace związane z powstaniem ogrodu rozpoczęto 1973 roku. Jednak dokumenty o przyznaniu pierwszych działek są z 1976 roku.
W okresie 35 lat od założeni ogrodu mamy ogród zagospodarowany, w którym możemy wypoczywać uprawiać i podziwiać nasze dorodne warzywa i owoce.
Ogród po wielu latach wybudował swoją świetlice, w której możemy świętować i uczestniczyć w spotkaniach rodzinnych. Teren przed świetlicą jest zagospodarowany na tyle ile można w tym miejscu zrobić.

Z ważniejszych prac remontowych i upiększających nasz ogród w ostatnim dziesięcioleciu wykonaliśmy:

 • wymieniono w ogrodzie rurociąg wodny z metalowego na PCV.
 • uporządkowano i wyremontowano sieć elektryczną.
 • ułożono chodniki z kostki betonowej lub płytek w alejkach, które w okresie szczególnie wiosennym były trudne do przejścia suchą nogą z uwagi na zalegające błoto.
 • wymieniono ogrodzenie zewnętrzne ogrodu z siatki na betonowe od ul. Kosmicznej i od strony kop Wieczorek.

Czego nam się nie udało dotychczas zrobić i mamy nadal kłopoty z tego powodu to problem odpadów wyrzucanych do pojemników na śmieci.
Będziemy z tym problemem walczyć aż do skutku.


Apeluję z tego miejsca do państwa o nie wyrzucanie gruzu oraz odpadów zielonych do pojemnika.
Wszystko to powstało dzięki zaangażowaniu w pracy wielu działkowców, którym zależało, aby nasz ogród wyglądał schludnie i miał odpowiedną renomę w OZ. PZD i mieście Katowice.
Za tą pracę na rzecz ogrodu bardzo dziękuję wszystkim. Jest to wkład pracy oraz finansowy wszystkich nas działkowców.

Należy w tym miejscu powiedzieć jedno, że w tak krótkim okresie czasu nie dokonano by tych przemian bez wsparcia finansowego
OZ Śl. PZD
Za co należy podziękować obecnym Prezesom OZ. Śl. PZD. i wszystkim, którzy pomogli w uzyskaniu dotychczas otrzymanego wsparcia finansowego.
Wszyscy pamiętamy jak wyglądał ogród i teren, na którym stoi świetlica 10 lat temu, przypomnę stały tu dwa rozlatujące się kontenery jeden służył, jako biuro drugi był zapleczem magazynowym ogrodu.

Należy wspomnieć, iż nasza 35 rocznica powstania ogrodu to 30 lat bytności w PZD. gdyż w 1981 roku na I Zjeździe powołano PZD.
Z tego okresu od 20 lat trwa walka PZD o ogrody, które kolą w oko rządzących naszym krajem i jest wielkim ich marzeniem zabranie nam tych ogródków, które tak pieczołowicie pielęgnujemy, uprawiamy i upiększamy.

W chwili obecnej trwa batalia o Ustawę ROD z 2005 r, na którą są zakusy o uznanie jej, jako niezgodnej z Konstytucją RP.
Co to może oznaczać to tylko likwidację ogrodów w naszym kraju, na co my działkowcy nie możemy się zgodzić?
Będziemy bronić do skutku naszych ogrodów i ogródków.
Popieramy w pełni działania KR PZD i OZ Śl. PZD mające na celu obronę aktualnej Ustawy z dnia 08. 07. 2005 r i obronę ogrodów.
Zbliżający się II Kongres PZD, który zwołany został na dzień 22. 09. 2011 r w Warszawie jest tego dowodem.
Na Kongresie będziemy mieć swych reprezentantów z ogrodu.
Na potwierdzenie moich wypowiedzi odsyłam na stronę internetową PZD,
w której jest zawarta informacja z dnia 06.09.2011 dotycząca pisma
skierowanego przez Prezydenta miasta Ostrołęka do KR PZD o unieważnieniu umowy dotyczącej wieczystego użytkowania gruntów przez ROD w tym mieście.
Sprawa dotyczy 5 ogrodów, które użytkuje około 2300 użytkowników działek.

W związku z powyższym proponuję byśmy wystąpili pisemnie z apelem do Marszałka Sejmu RP Pana Grzegorza Schetyny o weryfikacje stanowiska w sprawie Ustawy o ROD z dnia 08.07.2005 r
Mamy przygotowany tekst apelu, który odczyta państwu kol. Janina Wiosna
Jeżeli przyjmiecie Państwo ten apel za słuszny proszę o podpisanie się czytelnie na wyłożonej liście. Listę posiada kol. Janina Wiosna.

<< pełna treść listu do Marszałka Sejmu RP>>

Szanowni Działkowcy, Szanowni Goście.

Mija kolejny rok wytężonej pracy w naszym ogrodzie.
Udało się wykonać następujące prace remontowe i upiększające naszego ogród. i tak:

 • ułożono 40 m chodnika z płytek w alejce Mieczyków. Płytki uzyskaliśmy z odzysku natomiast prace związane z ułożeniem płytek wykonali użytkownicy działek, którzy maja zlokalizowane działki w alejce w ramach prac użytecznych na rzecz ogrodu.
 • wykonano ocieplenie świetlicy styropianem nałożono elewacje prace wykonano systemem zleconym i gospodarczym.
 • uporządkowano teren za świetlicą, wykonano ogrodzenie, teren za świetlicą zamknięto. Ogrodzenie ma na celu ograniczenie w szczególności dostępu dzieci i zabaw za świetlicą, co miało szczególne znaczenie gdyż złożone materiały mogły być niebezpieczne dla przebywających i bawiących się dzieci.
 • wymieniono 31 liczników energii elektrycznej w złączach pomiarowych, prace wykonano systemem gospodarczym. Wymiana liczników podyktowana była znacznie długotrwałym okresem użytkowania liczników przez użytkowników działek przecięty wiek liczników wymienionych to 50 lat, a zdarzały się starsze.
 • zakupiono i założono numerki indentyfikacyjne na działki oraz założono tablice z nazwami alejek.
 • wykonano trzy nowe gabloty ogłoszeniowe.


Należy serdecznie podziękować użytkownikom działek, którzy włączyli się do prac związanych upiększeniem naszego ogrodu i stałą pomoc w pracach na rzecz ogrodu na wyróżnienie zasługują koledzy i koleżanki:

Balcerzak Zygmunt.
Bula Roman.
Dytkowicz Gerard.
Grządziel Hubert i Danuta.
Łach Zygmunt.
Solnik Albert.
Kabocik Czesław.
Bochynek Andrzej.

Za poświęcenie swego czasu i pomoc wyróżniającym się w pracy na rzecz ogrodu bardzo dziękuję bez waszego zaangażowania nie można by było zrealizować założonych na Walnym Zebraniach planów.
Apeluję do wszystkich działkowców, którzy mają czas i chcą, aby ogród nasz był ładniejszy i swą estetyką wyróżniał się spośród innych ogrodów o pomoc w pracach na rzecz ogrodu.

Ogród w tym roku został laureatem w konkursie Wzorowy Ogród 2011 r.
Zajęliśmy w Delegaturze 1 miejsce. Natomiast w Okręgu jedno z czołowych miejsc.
Zgłoszono do konkursu Wzorowa Działka 2011 r. działkę nr 19 i nr 104
Wyniki nie są nam jeszcze znane, ale uzyskana punktacja w przeglądzie daje nadzieje do wysokich pozycji w konkursie OZ ŚL. PZD

Kończący się sezon ogrodniczy pomimo dużego zakresu prac należy ocenić, jako udany w naszym ogrodzie.
Zrealizowaliśmy w znacznej części zatwierdzony przez Walne Zebranie
w dniu 16 04 2011 r Plan Pracy i Remontów.
Chciałbym w imieniu Zarządu oraz własnym serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tych osiągnięć i pomogli w pracach na rzecz ogrodu.

Szanowni Działkowcy.

Na wniosek Komisji Lustracyjnej Ogrodu Zarząd ROD przyznał Dyplomy i skromne nagrody rzeczowe dla wyróżnionych użytkowników działek i tak przyznano Dyplomy oraz nagrody rzeczowe:

Za Ładną Działkę

Krystyna i Zygmunt Szólc.
Wiesława i Gerard Dytkowicz.
Barbara i Andrzej Jaworscy.
Danuta i Hubert Grządziel.
Zygmunt Łach.
Kondrat Stachoń.
Gertruda i Gerard Swoboda.
Czesław Cichy.
Natalia i Czesław Kabocik.

Za Dorodne Plony


Alina i Roman Słaboń.
Jan Zielonka.
Albert Solnik.
Franciszek Bajorek.
Bronisława i Paweł Kalisz.
Henryk Gorstka.

Na wniosek Zarządu ROD Krajowa Rada PZD w Warszawie przyznała wyróżniającym się działkowcom
Złotą Odznakę Zasłużony Działkowiec są to:


kol. Józef Mąka.
kol. Tadeusz Czarkowski.
kol. Józef Łęczycki.

Na wniosek Zarządu ROD Okręgowy Zarząd Śl. PZD w Katowicach przyznał Srebrne i Brązowe
Odznaki Zasłużony Działkowiec.


Srebrną Odznaką Zasłużonego Działkowca. Uhonorowani zostali:

kol. Jan Zielonka.
kol. Piotr Michalski.

Brązową Odznaką Zasłużonego Działkowca Uhonorowani zostali:

kol. Elżbieta Hochuł.
kol. Maria Pilch.
kol. Badura Stefan.
kol. Kostrzewa Andrzej.

Szanowni Państwo, Szanowni Działkowcy.

Dziękuję przedstawicielom OZ Śl. PZD i Delegatury za wręczenie Dyplomów i odznaczeń wyróżnionym użytkownikom działek.

W imieniu wszystkich działkowców użytkowników działek oraz własnym dziękuję za wręczenie Pucharu postaramy się, aby ten oto puchar znalazł się na widocznym miejscu w naszej skromnej galerii.

Na zakończenie części oficjalnej chciałbym w imieniu Zarządu oraz własnym, wszystkim Odznaczonym oraz wyróżnionym Dyplomami Działkowcom złożyć gratulacje oraz życzyć dużo zdrowia, pomyślności, dorodnych plonów, wszystkiego najlepszego.

Dziękuję Paniom, które przygotowały Wieniec Dożynkowy oraz przystroiły ołtarz w kościele na mszę św., która odbyła się
w dniu 04. 09. 2011 roku w kościele św. Stanisława Kostki

Dziękuję Księdzu Proboszczowi Andrzejowi Marcokowi za uroczystą oprawę mszy oraz modlitwę w intencji Działkowców i ich rodzin.
Niestety ks. Proboszcz nie może z nami tu być z uwagi na wcześniej zaplanowany wyjazd.

Dziękuję Działkowcom, którzy ofiarowali swoje plony do udekorowania ołtarza w kościele.

Dziękuję Komitetowi Organizacyjnemu Dnia Działkowca za przygotowanie dzisiejszej uroczystości.

Dziękuję Paniom sprzątającym i przygotowującym świetlice na dzisiejszą uroczystość.

Dziękuję wszystkim, którzy pomagali w przygotowaniu dzisiejszej uroczystości.

Dziękuję za uwagę, życzę udanej zabawy i świętowania w gronie rodziny i tu przy ognisku.

Prezes Zarządu ROD im. Staszica.
Józef Łęczycki

Wręczając Puchar z okazji jubileuszu 35 - lecia ROD im. Staszica na ręce Prezesa ogrodu pana józefa Łęczyckiego, członek Prezydium OZ Śl. PZD pan Stanisław Buk i Kierownik Biura Delegatury Rejonowej w Katowicach pan Teodor Bielecki złożyli gratulacje i życzyli dalszej owocnej pracy na rzecz ogrodu.

informacja własna admin. strony

Powitanie działkowców przez Prezesa ROD im. Staszica

VideoLightBox Gallery generated by VideoLightBox.com

Wręczenie dyplomów i odznaczeń wyróżniającym się działkowcom ROD im. Staszica

VideoLightBox Gallery generated by VideoLightBox.com

Wręczenie Pucharu z okazji 35 lecia istnienia ROD lm. Staszica w Katowicach

VideoLightBox Gallery generated by VideoLightBox.com

Dzień Działkowca w 2011 roku

WsteczPlayDalej
zdięcia: Andrzej Szczypa, Zygmunt Balcerzak, Józef Łęczycki


Strona główna | Walne Zebrania | Regulacje Prawne w PZD | Władze ogrodu | Informacje Zarządu | Nasza świetlica | Mapka ogrodu | Galeria | Prace na rzecz ogrodu | Dzień Seniora | Prawo w ogrodzie | Ciekawostki, porady | Kontakt | Ciekawe linki | Księga gości | Archiwum | Porady Ogrodnicze PZD | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego